Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Disputas

Disputas : Ådne Gabriel Thomassen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Hardiness and mental health in military organizations. Exploring mechanism and boundary conditions."

Opponenter:

  1. opponent: Major Hans Jakob Bøe, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
  2. opponent: Kommandørkaptein Tommy Krabberød, Sjøkrigsskolen, Forsvarets høgskole

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Eilin Erevik, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/s/62653423960?pwd=K1JxbjJGb1lmQ21OTFRhODl1VWh1Zz09

Passcode: gNT3q39C