Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Prøveforelesning

Prøveforelesning : Ådne Gabriel Thomassen

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Ådne Gabriel Thomassen holde prøveforelesning over temaet:

"«Hardiness» – personlighet eller mestringsstil? Implikasjoner for seleksjon og trening av innsatspersonell"

Prøveforelesningen gjennomføres digitalt i Zoom og er åpen for interesserte tilhørere:

https://uib.zoom.us/s/62653423960?pwd=K1JxbjJGb1lmQ21OTFRhODl1VWh1Zz09

Passcode: gNT3q39C