Hjem
Institutt for samfunnspsykologi
Disputas

Disputas: Randi Liset

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

"Light exposure and stress in pregnancy: Effects of blue-blocking glasses on sleep, mood and melatonin"

Opponenter:

  1. opponent: Psykiater Signe K. Dørheim, Signe K. Dørheim AS
  2. opponent: Førsteamanuensis Rebecka Dalbye, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Leder av komiteen:

Professor Vebjørn Ekroll, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Disputasleder:

Instituttleder Torbjørn Torsheim, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.