Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Vellykket alumni seminar i musikkterapi

Det psykologiske fakultet avholdt torsdag 22. november seminar i musikkterapi med tema «Promoting health with music». Blant nær 100 påmeldte deltakere var det en blanding av nåværende studenter, alumner fra Det psykologiske fakultet, fagpersoner fra Universitetet i Bergen, samt eksterne deltakere fra ulike arbeidsgivere i kommune og privat sektor med interesse for og erfaring fra feltet.

Seminaret ble åpnet av Fil. Dr. Tomas Block som har spesialkompetanse innenfor musikkhistorie. Block sitt åpningsforedrag gav en bred innføring i musikkens historie, med vekt på hvordan musikken har påvirket mennesket opp gjennom årene, fremveksten av musikkpsykologi og musikkterapi.

Fra Fakultät für Therapiewissenschaften i Heidelberg, Tyskland, var foredragsholderne for dagen professor i psykologi Thomas Hillecke og musikkterapeut og stipendiat Julian Koenig. Foredragsholderne gav en fin og inspirerende innføring i hva musikkterapi egentlig er. Videre var gjennomgående tema for seminaret hvordan man kan arbeide med musikkterapi og hvilke pasientgrupper som kan profitere på musikkterapi, samt forskning på musikkterapi.   

Foredragsholderne klarte ved hjelp av å veksle mellom å forelese, ha en diskuterende dialog seg i mellom, samt presentasjon av ulike eksempler ved hjelp av filmdemonstrasjoner, å gi et levende og inspirerende seminar i musikkterapi.

Mot slutten av dagen ble det åpnet opp for diskusjon og spørsmål fra publikum. Responsen var svært positiv, da mange fant det svært nyttig og lærerikt å se hvordan musikk, rytme og lyder kan påvirke både fysiske og psykiske tilstander og ha en terapeutisk effekt. Blant deltakerne viste det seg også å være interesse for å lære seg ulike musikkterapeutiske teknikker og det ble diskusjon rundt psykologers muligheter og begrensninger mht å kunne bruke ideen uten å være musikkterapeut. Det ble videre ytret ønske/behov for etterutdanning i musikkterapi for ferdig utdannede psykologer. Sånn sett stimulerte seminaret til nye ideer rundt videre- og etterutdanning av psykologer

Det ble servert gratis lunsj, samt kaffe og vafler i pausene. Hensikten med et alumni seminar er å knytte kontakt mellom uteksaminerte og nåværende studenter ved universitetet, noe som så ut til å bli gjennomført på en vellykket måte.

Vi ser frem til neste års alumni seminar.