Hjem
IT-avdelingen
Oppdatert tjeneste fra IT-avdelingen

Viktig informasjon om ny versjon av Prosjekt.uib.no

Prosjektstyringsverktøyet prosjekt.uib.no har kommet med ny versjon.

prosjekt.uib.no påloggingsskjermbile

Hovedinnhold

Etter du har logget inn for første gang, må du melde inn en sak på https://bs.uib.no/ for å få opprettet nye prosjekt. Tilgang til eksisterende prosjekt blir gitt av prosjektlederen i det aktuelle prosjektet.

Vennligst meld eventuelle feil eller uregelmessigheter til  Seksjon for applikasjoner via BRITA eller direkte i Issue-tracker.

Hva er nytt?  

  • Responsiv design (Mobiltilpasning): Mobiltilpasning brukes for at prosjekt.uib.no skal vises optimalt på alle plattformer. For eks: PC, Mac, Bærbar pc, IPhone, IPad, Android. Mobilsimulator for mobiltilpasset side: http://vidi.no/mobiltilpasset?mobile-url=&submit=Test+n%C3%A5%21
  • Pålogging via Dataporten (mer info om Dataporten på https://www.uninett.no/vi-har-%C3%A5pnet-dataporten)
  • Mulighet å velge egen startside og vise egen spørringer på «min side». Dvs. at startsiden for prosjekt.uib.no blir personlig side til den enkelte bruker.
  • Forbedring av flere funksjoner

Nye plugin:

  • Oppdatert "UiB highrise" temaet med utgangspunkt fra "Redminecrm Highrise theme".
  • Project tree view: Nå kan man styre om kolonene "gå til modul" og "versjon" i prosjekt oversikten skal vises eller ikke ved å aktivere/deaktivere dem (dette har tidligere blitt hardkodet inn).
  • Redmine Graphs plugin: Ny versjon tilpasset for nyere versjon av Redmine.

Plugin bortatt:

  • "Better gantt schema" utgår i denne versjonen pga. av manglede støtte i den nye versjonen av Redmine.

Du kan lese mer om tjenesten på https://it.uib.no/Prosjekt.uib.no