Hjem

IT-avdelingen

Nyheter

Vil du jobbe som IT-assistent ved UiB?

Er du student ved UiB, har interesse for IT og er serviceinnstilt? Då passar kanskje jobben som IT-assistent for deg.

IT-avdelinga har ledig nokre mellombels stillingar som IT-assistent for studieåret 2018/2019.

IT-assistentar gir blant anna brukarstøtte til studentar og til forelesarar i undervisningsrom. Teknisk tilsyn med utstyr i PC-stover og undervisningsrom inngår også blant arbeidsoppgåvene. Opplæring vil bli gitt.

Å vere IT-assistent har turnus som passar å kombinere med å vere student.

Søknadsfrist er 23. april 2018.

Les meir og søk her: