Hjem
IT-avdelingen

Brukerstøtte for studenter

Studenter som trenger IT-brukerstøtte kan registrere en sak på bs.uib.no eller ta kontakt med en PC-vakt.

Ved alle fakulteter er det pc-vakter som kan hjelpe studenter med problemer i forhold til bruk av IKT-systemer ved Universitetet i Bergen. Dette gjelder både bruk av maskinene i pc-stuene og hjelp til å koble egen maskin opp på internett for å benytte seg av IKT-tjenestene via egen datamaskin. Vaktene er plassert i tilknytning til pc-stuene.

IT-spørsmål eller -problemer kan også meldes til PC-vakter via Issue-Tracker. Dette forutsetter at man har en brukerkonto registrert i SEBRA. Registrerte saker blir tatt hånd om av PC-vakter, og om nødvendig videreformidlet til IT-avdelingen.

 

Se også:

Les om IKT for studenter

Registrer problem eller spørsmål til ITA (Krever brukerkonto)

PC-vakter - oversikt (i IT-hjelp)