Hjem
IT-avdelingen

Hva må IT levere for at UiB skal nå sine mål?

Bedre forskning, undervisning og formidling kan oppnås ved hjelp av IT. Det mener IT-avdelingen, og ønsker innspill til hvordan på årets IT-forum 7. og 8. april.

Hovedinnhold

Femten år med IT-forum

IT-forum er et arrangement for IT-ansatte og IT-interesserte ved UiB og samarbeidspartnere. Det har vært årlig tradisjon siden år 2000. I år arrangeres det 7. - 8. april ved Solstrand Hotel & Bad.

IT for forskning, undervisning og formidling

Hovedfokus er spørsmålet om hvordan IT kan bidra til bedre forskning, undervisning og formidling. Arrangementskomiteen prøver blant annet å samle et panel som kan diskutere hvordan IT best kan hjelpe universitetet til å drive god forskning. Muligheter innen deling og samarbeid er to av sidene som vil bli belyst. Leder fra studentparlamentet vil også få talerstolen for å komme med ønsker.

Windows XP dør

Mobilitet og skyen er trender som også bidrar til nye sikkerhetsmessige utfordringer, samtidig som de gamle ikke forsvinner. Tirsdag 8. april, dag to av IT-forum, er den siste dagen Windows XP vedlikeholdes av Microsoft. Sikkerhet vil dermed være et sentralt tema på IT-forum også i 2014.

Mingling ønskes

Arrangementet består av to deler, det faglige og det sosiale, og komiteen håper at mange  ønsker å være med å bidra til begge deler. Det vil gi mulighet for kontaktskaping og gode diskusjoner.

Se IT-forum på nett

IT-forum vil også i år, som i fjor, bli filmet. Slik kan også de som ikke har anledning til å være med få med seg det faglige innholdet. Opptakene vil bli tilgjengelige via it.uib.no i etterkant av arrangementet.

Les mer og meld deg på