Hjem
IT-avdelingen

Stopp. Tenk. Klikk.

Stadig mer informasjon utveksles, lagres og gjøres tilgjengelig på nett. Dette gir nye muligheter, men også utfordringer. Oktober 2013 er nasjonal sikkerhetsmåned. Bli tryggere i din digitale hverdag med sikkert.no.

Hovedinnhold

Kontroll på informasjonen??

Vi er på nett mer enn noen gang før. Vi er mer digitalisert både privat og offentlig, og i jobb eller studier. Grensene mellom de ulike sfærene er blitt mindre klare i den digitale verden. Dette gjør det vanskelig å ha oversikt og kontroll over informasjonen:
- Hva finnes av informasjon?
- Hva bør sikres mot tap eller tilgang fra uvedkommende?
- Hvor lagres og utveksles denne informasjonen?
- Hvilke farer bør du være forberedt på, og hvilke konsekvenser kan det få å gå i fella?
I praksis: Hva bør du gjøre og hva bør du la være?

Kunnskap gir trygghet

Alle studenter og ansatte vet at kunnskap kan hjelpe til å gjøre velfunderte valg. Dette gjelder selvsagt også på Internett. Oktober 2013 er nasjonal sikkerhetsmåned, i regi av Norsk Senter for Informasjonssikring. Målet er å heve kompetansen om informasjonssikkerhet, både blant fagfolk og andre IT-brukere.

sikkert.no får du noen generelle råd om informasjonssikkerhet. De fleste vil finne noe å lære eller som kan trenge en påminnelse.

IT kan ikke gjøre hodet overflødig

For IT-avdelingen er sikkerhet en integrert del av det daglige arbeid. Når IT- tjenester endres eller nye innføres, må sikkerheten være godt nok innbakt i både de tekniske løsningene og prosessene rundt. Vi må til en hver tid holde oss oppdatert på det viktigste innen trusler og IT-sikkerhet. I tillegg må vi hele tiden ha sikkerhet i bakhodet.

100 % sikret informasjon er ikke mulig uten å gjøre informasjonen komplett utilgjengelig for alle mennesker. Men da ville også informasjonen være komplett ubrukelig.

Ulik informasjon trenger en rimelig balanse mellom tilgjengelig og beskyttet. Og derfor må vi alle fortsatt bruke hodet. Så husk:

Stopp. Tenk. Klikk.

sikkert.no hjelper deg å gjøre tenkingen raskere, stoppen kortere og klikkingen tryggere.