Hjem
IT-avdelingen

Åpne data fra UiB

Enorme mengder offentlig informasjon kan gi muligheter for verdiskaping. UiB følger opp regjerningens ønske om tilgjengeliggjøring.

Hovedinnhold

Data.norge.no er en portal for åpne data innen offentlig sektor. UiBs første åpne datasett er nå publisert der. Dette er resultat av et samarbeid mellom IT-avdelingen og studieadministrativ avdeling.

Slike åpne data kan nyttegjøres blant annet i apper og webapplikasjoner.

Les mer på it.uib.no