Hjem
IT-avdelingen
Melding fra universitetsledelsen

Feil på kortlesere rettet

På grunn av en feil fra BKK var svært mange kortlesere på bygg på universitetet satt ut av funksjon torsdag formiddag 9. juli. Feilen er nå rettet og kortleserne skal fungere som normalt.

Hovedinnhold

Ved behov for assistanse ber vi om at aktuelle driftsområdet kontaktes, eventuelt universitetets vektertjeneste (55 58 80 81).