Hjem
IT-avdelingen
Driftsmelding fra IT-avdelingen

Endringer i bruk av videokonferanseutstyr ved UiB

UiB tilbyr nå systemet "Vidyo" for videokonferanse. Dette gir nye muligheter, og medfører en del endringer for eksisterende videokonferanserom.

Videokonferanserom

Hovedinnhold

UiB har tre dedikerte videokonferanserom som er åpne for bestilling og bruk for alle ansatte:

* Sydnesplassen 12/13
* Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5)
* Realfagbygget (Allegt. 41, kombinert videomøte- og  fjernundervisningsrom)

Fra 14. april må man bruke Outlook/Exchange for å bestille disse rommene (de kan søkes opp med "video"). De som allerede har booket møter etter 14. april vil bli kontaktet direkte.

Vevtjenesten tms.uib.no / videokonferanse.uib.no vil etter dette ikke fungere for booking.

Videokonferanserommene vil ellers stort sett fungere som før, men med en viktig endring: Det vil være ny måte å motta anrop på (man må aktivt velge å ringe ut til kontakten "motta anrop" ellers kobles ikke samtalen opp)

Samme oppsett vil utover i april/mai også bli innført for videokonferanserom på institutter og fakulteter. Vi kontakter de enkelte miljøene om dette.

UiB anbefaler IKKE at det kjøpes nye videokonferanserom direkte fra leverandør, ta i stedet kontakt med IT-avdelingen for anskaffelse av VidyoRoom som er en billigere og bedre løsning.

Bruker av videokonferanse anbefales installere programvaren "Vidyo" på sin datamaskin (velges med selvbetjening i Software Center). Den kan brukes for å delta i videokonferanser, også med videokonferanserommene.

Se også https://it.uib.no/en/Vidyo for mer informasjon.