Hjem
Jubileum 2013 - 2015

Organisering

Komité for stemmerettsjubileet

Hovedinnhold

Medlemmer

Professor Inger Elisabeth Haavet, Det humanistiske fakultet

Professor Kristin Strømsnes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Gudrun Holgersen, Det juridiske fakultet

Professor Ellen Mortensen, SKOK

Professor Aina Schiøtz, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Forsker Hilde Danielsen, Uni Rokkansenteret

Student Marianne Nerland, Studentersamfunnet i Bergen

 

Komiteens mandat

Komiteen gis følgende mandat:

1. Komiteen skal utarbeide et program for kvinnestemmerettsåret 2013

2. Komiteen skal koordinere og eventuelt initiere arrangementer i de ulike fagmiljøene og samarbeide med hovedkomiteen om det samlede innholdet i programmet. Det er viktig at arrangementene ikke konkurrerer, men understøtter og utfyller hverandre.

3. Universitetets studenter inkluderes i arbeidet. Det kan være aktuelt å gi støtte til spesielle undervisningsopplegg eller konferanser innrettet for studentene.