Hjem
Det juridiske fakultet

Muligheter på femte studieår

Femte studieår på masterstudiet i rettsvitenskap gir flere valgmuligheter. På denne siden kan du lese om de ulike måtene du kan sette sammen femte studieår på.

En tabell som viser ulike sammensetninger på femte studieår
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Femte studieår består av 30 studiepoeng i spesialemner og 30 studiepoeng masteroppgave. Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta de to delene. Begge disse delene kan tas på utveksling, eller hjemme. Det er også mulig å søke om å skrive en stor masteroppgave på 60 studiepoeng. Da brukes hele femte studieår på oppgaven, og du trenger ikke å ta spesialemner. Det er ikke mulig å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng i utlandet.

Bildet over viser ulike måter å sette sammen femte studieår på. I tillegg kan du selvsagt velge å gjennomføre 5. studieår uten å reise på utveksling. Under finner finner du mer informasjon om de ulike alternativene.

Utveksling

Du kan enten ta både spesialemner og masteroppgave i utlandet, eller én av delene. Dersom du velger å ta spesialemner i utlandet, må du skrive  masteroppgaven det semesteret du er i Bergen, og omvendt. De siste årene har om lag 50 % av de som oppnår graden master i rettsvitenskap vært på utveksling som del av graden.

Skrive masteroppgave på utveksling

Dersom du tar spesialemner ved fakultetet og ønsker å dra på utveksling semesteret før eller etter, må du skrive masteroppgave i utlandet jf. § 5-9, 3 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Oversikt over læresteder i utlandet hvor du kan skrive masteroppgaver finner du på denne nettsiden.

Spesialemner ved fakultetet

Det er over 40 spesialemner å velge i. Full oversikt over spesialemnene finner du på denne siden: Oversikt over spesialemner.

De fleste emnene har ordinær eksamen begge semestre, men undervisning kun ett semester, altså enten høst eller vår. Oversikt over hvilket semester det er undervisning finner du i emnebeskrivelsen. Det er noen få emner som kun har eksamen ett semester, les derfor emnebeskrivelsen nøye.

Spesialemner ved andre læresteder i Norge

Det er også mulig å ta det som tilsvarer spesialemner ved UiB ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Har du bestått 30 sp. i valgemner i rettsvitenskap ved UiO eller UiT kan du søke om å få dette godskrevet i etterkant jf. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-8.

Dersom du er interessert i å gjøre dette, tar du kontakt med Det juridiske fakultet ved UiO eller Det juridiske fakultet ved UiT.
Merk at spesialemner fra UiB vil ha forrang i mastergraden, så dersom du har tatt spesialemner ved UiB først,  vil  det være disse som kommer på vitnemålet hvis du har mer enn 30 sp. med spesialemner
 

Krav om engelskspråklig spesialemne

Dersom du velger å ikke dra på utveksling, må minst ett av de spesialemnene du tar som en del av mastergraden være på engelsk jf. § 2-1 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Dette gjelder også hvis du tar spesialemner andre steder i Norge, eller hvis du drar på utveksling til skandinaviske land der undervisningsspråket er skandinavisk.
 

Jussformidlingen og JUS325 Rettshjelp

Bestått praksis hos Jussformidlingen gir 30 sp. i spesialemnet JUS325 Rettshjelp.  Velger du denne varianten og ønsker å reise på utveksling, må du skrive masteroppgave under utvekslingsoppholdet jf. § 5-9, 3 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.
Det er også flere som jobber ett år på Jussformidlingen etter fullført tredje studieår.

Ta gjerne kontakt med studieveileder.jurfa@uib.no hvis du har spørsmål om Jussformidlingen og utdanningsplan.

Jussformidlingen sine nettsider: www.jussformidlingen.no
 

Når bør du begynne å planlegge?

Start planleggingen tidlig!

Det er mulig å bytte om rekkefølgen på 4. og 5. studieår. Da tar du hele femte studieår før hele 4. studieår. Dersom du gjør det, bør du starte planleggingen av ditt 5. studieår i løpet av 3. studieår. Dersom du ikke bytter om rekkefølgen på studieårene, bør du starte å tenkte på planlegging av femte studieår i løpet av 4. studieår. Dersom du ikke skal reise på utveksling, bør du begynne å se på dette seinest ved starten av vårsemesteret på ditt fjerde studieår.

Dersom du ønsker å skrive masteroppgaven i høstsemesteret må du melde deg på i et påmeldingsskjema i Mitt UiB innen 15. mai semesteret før. Påmeldingsfrist for å skrive masteroppgaven i vårsemesteret er 15. oktober. Full informasjon finner du på sidene om masteroppgave ved Det juridiske fakultet.

Spesialemner  melder du deg opp til i Studentweb innen de ordinære semesterregistreringsfristene som er 1. september / 1. februar. Du bør likevel ha bestemt deg litt før det, siden undervisningen kan starte så tidlig som i uke 33 for høsten, og uke 2 for våren.

Dersom du ønsker å reise på utveksling bør du ta stilling til følgende:

  • Vil jeg reise ut ett eller to semester?
  • Hvis bare ett semester, skal spesialemnene eller masteroppgaven tas i utlandet? Og hvilket semester?

Dersom utveksling er aktuelt for deg, bør du også gjøre deg kjent med mulighetene dine og orientere deg om fristene for å søke om utveksling, som du finner på disse sidene: Utvekslingsmuligheter i utlandet ved Det juridiske fakultet