Hjem
Det juridiske fakultet
Internasjonalt samarbeid

Bredt samarbeid med Kina

Globale samfunnsutfordringer og samarbeidet mellom UiB og Kina, var sentrale tema under Kinakonferansen 4 mai.

Snorklipping for Norwegian China Law Centre
Rector Dag Rune Olsen, dean Asbjørn Strandbakken and dean at Renmin University, Han Dayuan is opening the Norwegian China Law Centre.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Historisk sett har vestlige forskingsinstitusjoner brukt mye energi på å trekke til seg de beste hodene fra kinesiske universitet. Ved UiB har vi mer tro på å utvikle langsiktige samarbeid som bidrar til sterke akademiske miljø, både i Kina og Norge, sa rektor Dag Rune Olsen i sin åpningstale under Kinakonferansen 4.mai.

I åpningstalen var rektor klar på at UiB ønsker å styrke forholdet til Kina i årene som kommer, noe han også understreker i BT-kronikken «Nøkkelen til Kina» 4. mai. I kronikken nevnes spesielt Norwegian China Law Centre som tilbyr jusstudenter undervisning i kinesisk rett kombinert med praksis i Shanghai eller Beijing.

Vil styrke samarbeidet

Målet med konferansen denne dagen var å sette fokus på og styrke det utstrakte samarbeidet mellom UiB og Kina. Institusjonen har flere miljø innen utdanning og forskning med gode relasjoner til forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina.

Også næringslivet i Bergen har stor interesse for, og er involvert i, flere av disse aktivitetene. Ønsket er at næringslivet og UiB kan knytte et enda tettere bånd omkring disse aktivitetene i fremtiden. Vi vil utveksle erfaringer, vise gode eksempler og diskutere ambisjoner for et økt samarbeid med kinesiske institusjoner og næringsliv. Hvordan vi bygger kunnskap sammen med Kina om de globale samfunnsutfordringene var et sentralt tema.

Åpning av Norwegian China Law Centre

Den første delen av programmet var dedikert til den formelle åpningen av Norwegian China Law Centre, som er et nasjonalt senter som skal ha en nøkkelrolle når det gjelder koordinering av alle aktiviteter som Det juridiske fakultet har med Kina.

Det ble flere ganger i løpet av konferansen påpekt at timingen for åpningen av senteret er perfekt, siden  Norges forhold til Kina nå er på vei mot en normalisering.

En av hovedaktivitetene til senteret er utveksling av studenter mellom Det juridiske fakultet og tilsvarende kinesiske juridiske utdanninger. Student Andreas Slettevold, som har vært på utveksling i Kina, sa at det er lett å utdanne seg i Norge og at det er enkelt å tenke at det vi lærer her nok er den rette kunnskapen og fremgangsmåten. Det å kunne oppleve at andre land har andre syn på lignende problemstillinger, gir en mye større forståelse av tolkning av vårt eget rettssystem og forskjeller mellom land, understreket Slettevold. Også det å kunne oppdage nye land og nye kulturer, og det å kunne bo i et land så forskjellig fra vårt eget, var for han det viktigste med å være med på en slik utveksling.

Samarbeid om de globale samfunnsutfordringene

Det er ikke bare Det juridiske fakultet som har en sterk satsning mot Kina, også flere andre miljø ved UiB har utviklet gode forsknings- og studieaktiviteter mot landet. Bjerknessenteret har for eksempel samarbeidet med kinesiske institusjoner om klimaendringer siden 2003. I løpet av konferansen møtte vi blant andre Institutt for biologi som viste et komparativt forskningsprosjekt som forsker på økosystem i høyfjellet i Norge og Kina. Vi møtte hjerneforskere innen biomedisin som har et utstrakt forskningssamarbeid med et voksende miljø i Kina, og vi fikk høre om velferdsforskning innen sammenlignende politikk.

Felles for alle prosjektene er forskere og studenter med gode relasjoner til Kina på flere områder. Akademias hensikt med Kina-samarbeidet er faglig og kulturell gjensidighet, og alle forskerne og studentene som var på talerstolen denne dagen gav uttrykk for gode relasjoner med sine motparter i Kina – også  i årene med et mer kjølig politisk forhold mellom landene.

- Politisk kunne ikke denne konferansen kommet på et bedre tidspunkt, sa Øyvind Halleraker, første nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget. - Etter 6 år med et kaldt forhold til Kina er vårt forhold til landet nå i ferd med å tine opp, sa han videre, og understreket hvor viktig Kina er for Norge innen handel og utdanning og forskning ved å vise til et økende antall kinesere som kommer til Norge innenfor et vidt spekter av forskning- og utdanningsområder.

Les mer

UiB først ute med Kina-satsing etter normaliseringa