Hjem
Det juridiske fakultet
Nyheter

Valg av studentrepresentanter til Fakultetsstyret

Fra 2. til 5. juni kan du stemme på studentrepresentanter til Fakultetsstyret. På denne siden finner du informasjon om kandidatene og elektronisk stemmegivning.

Hovedinnhold

Valgperioden er fra 2. juni kl. 9.00 til 5. juni kl. 12.00.

 

Valget er elektronisk og åpner 2. juni kl. 9.00

STEM HER

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av Universitetsstyret. Studentene har tre faste representanter og fem vararepresentanter i Fakultetsstyret. De tre som får flest stemmer blir faste representanter og de fem neste blir vararepresentanter. 

 

Du kan stemme på disse kandidatene:

Christine Marie Barstad

Første studieår
Som studentrepresentant vil jeg fokusere på studentenes hverdag på fakultetet! Jeg har god rettferdighetssans, engasjeres lett og sier meningen min. Jeg ønsker å fungere som studentenes generelle talerør og å ivareta deres interesser i enhver sak.

Katrine Bjørndalen

Fjerde studieår
Jeg er opptatt av at alle skal ha en studiehverdag de trives med på Dragefjellet, og at man skal ha mer valgfrihet i studieløpet. Jeg har erfaring fra JSU og Forskningsutvalget her på UiB, og er tidligere bachelorstudent fra UiA. 

Emilie Sogn Falch

Første studieår
På vegne av studentene vil jeg fokusere på studiemiljøet, forebygging av karakterpress, kritisk tenking i studiet og fokus på tverrfaglighet. Fra før av har jeg en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi hvor jeg var engasjert i PSF (JSU).

Daniel Lyngseth Fenstad

Tredje studieår
Som studentrepresentant vil jeg arbeide for bedre og mer tillitsvekkende sensur, praksis som valgfag og bedre fasiliteter på Dragefjellet. Jeg kjenner studentpolitikken og har bred erfaring som folkevalgt. Stem på meg og få en tydelig stemme for studentene i fakultetsstyret!

Jógvan Helge Gardar

Første studieår
Jussen skal ikke bare være et håndverk – den er også en akademisk disiplin. Det krever større vidsyn fra toppnivå. Vi trenger ledelse som sikrer bred dannelse, solid kontekst og godt språk. Jeg stiller til fakultetsstyret for å utvide perspektivet.

Aleksander Gjøsæter

Tredje studieår
Jeg vil bidra til at den nye studieordningen i større grad ser, tilrettelegger og tilpasser studieløpet til det mangfoldet av studenter vi har. Min erfaring fra lokalpolitikken, akkreditering av studieprogrammer og klagenemnda ved UiB gjør meg egnet til dette vervet.

Aslak Kasti Hyldmo

Tredje studieår
Etter snart ett år i Studieutvalget og JSU, er jeg klar for å representere studentene i fakultetets øverste organ. Der ønsker jeg spesielt å bidra til innføringen av den nye studieordningen og studentenes mulighet til å ha praksis under studietiden.

Jonas Nikolaisen

Femte studieår
Med flere år i Studentparlamentet, Læringsmiljøutvalget og som ELSAs generalsekretær har jeg bakgrunnen til å representere dere. Jeg er opptatt av å samle innspill underveis og kjenner utdanningssektorens budsjetterings- og ansettelsesprosesser godt. Min hjertesak er mer praksis i utdanningen.