Hjem
Det juridiske fakultet
Utdanning

– En spennende fase av livet

Dekan ved Washington University School of Law, Nancy Staudt, er hovedtaler på årets kandidatarrangement ved Det juridiske fakultet.

Nancy Staudt
Nancy Staudt er dekan ved Washinton University School of Law, og hovedtaler på årets kandiatarrangement 16. juni.
Foto/ill.:
Washington University School of Law

Hovedinnhold

Kandidatarrangementet arrangeres 16. juni, og mer enn 200 kandidater vil delta på arrangementet. Dekanen ved Washington University School of Law er spent på å møte de norske studentene.

– Jeg ser virkelig frem til å få møte de norske studentene, og deres familier og venner. Jeg er svært imponert over juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og de menneskene jeg allerede har fått møte. Som nordmenn står studentene i en god posisjon til å påvirke verden positivt. Jeg gleder meg til å høre om visjonene til studentene og fremtidsplanene de har. Deretter vil jeg følge med på den videre suksessen deres fra avstand! sier hun.

En mulighet til å påvirke samfunnet

Staudt har en bachelorgrad fra The Ohio State University, master (Juris Doctorate degree) fra University of Minnesota School of Law, og doktorgrad fra University of Chicago Harris School of Public Policy. Hun fikk sansen for juss etter at hun jobbet som advokatassistent på to saker i et advokatfirma i Washington D.C.

– Først fikk jeg muligheten til å jobbe med en skattesak som gikk til Høyesterett, og jeg synes problemstillingene og den rettslige beslutningsprosessen var veldig spennende. I den andre saken jeg jobbet med risikerte en mann dødsstraff som følge av at han var beskyldt for å skyte mennesker i et ran. Vi tapte begge sakene, og jeg var skuffet. Jeg lærte uansett at advokater får jobbe med noen av de viktigste problemstillingene i samfunnet, og at de har potensiale til å påvirke. Jeg innså at å studere juss ville bli en mulighet til å hjelpe mennesker, men også til å jobbe med relevante sosiale og politiske problemstillinger, forteller hun.

Ambisiøse studenter

Staudt har aldri angret på avgjørelsen om å studere juss, og for hver dag som går blir hun mer trygg på at juridisk arbeid er en av de mest spennende og viktigste karrierene. Selve jusstudiet husker hun tilbake på som både en spennende og ensom opplevelse.

– Ensomheten kom av at jeg syntes arbeidet var utfordrende og vanskelig, og som følge av dette tilbrakte jeg mye tid alene på biblioteket. Men studietiden var også spennende, fordi jeg oppdaget to nye lidenskaper: skriving og skatterett. Jeg jobbet i et juridisk tidsskrift under studietiden og trivdes godt med arbeidet, og da jeg var ferdig utdannet ble jeg advokat innenfor skatterett, forteller Staudt.

Dekanen synes studentene har forandret seg siden den gang hun selv studerte, i alle fall i USA.

– Da jeg ferdigstilte graden i 1989 jobbet studentene stort sett selvstendig med prosjekter, innleveringer og jobbsøking. I dag er jusstudiet preget av samarbeid studentene mellom. De jobber i grupper, ser fakultetet og professorer som partnere og jobber sammen for å bygge opp en karriere. Jeg mener dette er en positiv utvikling. Studentene er ambisiøse og bryr seg om å promotere en bedre verden, sier hun.

Betydelige endringer for jurister

Som følge av økt globalisering i verden, mener Staudt at jurister må spille en nøkkelrolle i oppbyggingen av et internasjonalt samfunn hvor respekt står i sentrum. Hun legger vekt på nødvendigheten av at vi alle må studere og forstå et mangfold av kulturer, lover og systemer.

– Samtidig mener jeg det er viktig å respektere hva som gjør hvert land og hver kultur unik. Dette involverer å balansere interessene våre, og vi er avhengige av samarbeid, påpeker hun.

I tillegg til økt globalisering, ser dekanen også flere andre nye utfordringer for dagens jurister.

– Etter min oppfatning er praktiseringen av juss i dramatisk endring, noe som skaper utfordringer for advokater, advokatfirmaer, domstoler og andre aktører. Som innenfor mange andre disipliner står teknologi og innovasjon helt sentralt, og jurister må lære seg å håndtere nye verktøy som er relevante for deres spesifikke fagfelt. Dette kan være både utfordrende og spennende, mener Staudt.

Unik kunnskap

Staudt gleder seg til å tale for kandidatene fra Bergen neste uke, og hun råder dem til å bruke et øyeblikk på å nyte resultatet av alt det harde arbeidet de har nedlagt.

– Ferdigstillelsen av graden er en spennende del av livet – det er som et siste utropstegn etter årevis med hardt arbeid. Det er også en god tid for refleksjon rundt yrkets fortid og fremtid. Jurister sitter inne med unik kunnskap, som kan brukes til å sette varige merker på samfunnet vi lever i. Av disse grunnene vil jeg råde kandidatene til å se for seg sin egen visjon for fremtiden – og jobbe mot denne gjennom karrierene sine, til tross for hindringer og utfordringer. Hvis dere fokuserer på deres egen visjon er jeg sikker på at dere vil oppnå noe stort! avslutter Staudt.