Hjem
Det juridiske fakultet
Publikasjon

Ny bok om EØS- avtalen.

Halvard Haukeland Fredriksen er redaktør av en ny antologi om EØS-avtalen. Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i boken.

Hovedinnhold

Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i en omfattende ny bok om EØS-avtalen: The Agreement on the European Economic Area - a commentary (C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget 2018). 

Følgende fra fakultetet har bidratt:

  • Christian Franklin har skrevet kommentarene til EØS-avtalens artikkel 3 om avtalepartenes lojalitetsplikter, og til den liknende bestemmelsen i ODA artikkel 2.
  • Ronny Gjendemsjø har skrevet kommentarene til konkurranserettsreglene (EØS-avtalen artikkel 53 til 58, og 60)
  • Berte-Elen Konow har skrevet kommentarene til bestemmelsen om forbrukervern (EØS-avtalen artikkel 72)
  • Ernst Nordtveit og Sigrid Eskeland Schütz har skrevet kommentarene til miljørettsreglene (EØS-avtalen artikkel 73 til 75)
  • Håvard Ormberg har skrevet kommentarene til EØS-avtalen artikkel 120 til 123, som blant annet gjelder unntak fra EØS-reglene av hensyn til sikkerhetsinteresser (artikkel 123)
  • Karl Harald Søvig har skrevet kommentarene til EØS-avtalens bestemmelser om like lønn og likebehandling av menn og kvinner (artikkel 69 og 70).

Halvard Haukeland Fredriksen er en av bokens redaktører og har i tillegg skrevet flere bidrag, blant annet en innledende oversikt over EØS-avtalens oppbygning og innhold.

Boken på forlagets nettbutikk eller ta en titt på bokens innhold.