Hjem
Det juridiske fakultet
SØKERTALL 2018

Rettsvitenskap er det mest populære studiet ved UiB

– Det er svært gledelig at vi har mange og kvalifiserte søkere til masterstudiet i rettsvitenskap, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet.

Bilde av Dragefjellet ved UiB
Universitetet i Bergen setter ny søkerrekord for femte året på rad. Flest søkere har Rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, viser tall fra Samordna opptak.
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

Rettsvitenskap ved UiB har også i år svært gode søkertall. Med sine 1754 søkere er dette studiet som har flest søkere ved hele UiB.

– Rettsregler er nødvendig for å styre samfunnet, og det vil være et økt behov for juridisk kompetanse i fremtiden, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet.

Han er glad for å ha mange og kvalifiserte søkere til masterstudiet i rettsvitenskap, og ser fram til å ønske de nye studentene velkommen til Dragefjellet.

Årets tall viser en økning fra 2017, da 1744 søkere hadde rettsvitenskap ved UiB som sitt førstevalg.

Det juridiske fakultet i Bergen har et 2-årig masterprogram i rettsvitenskap der bachelorkandidater fra Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet kan søke og konkurrere om studieplasser i kvoter for hver institusjon. Antall søkere i 2017 var 155. I år er det 172 søkere til 30 studieplasser.

Topp tre på landsbasis

Totalt har 142 000 personer søkt seg til høyere utdanning innen fristen. Det er en økning på 4,7 prosent fra i fjor, viser tall fra Samordna opptak.

6 prosent av alle søkere i 2018 har valgt studier tilhørende utdanningsområde Jus som sitt første valg. Dette inkluderer også søkere til Politihøgskolen.

Studieprogrammet med flest søkere på landsbasis er Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), med 1861 søkere. Deretter følger Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) med 1801 søkere. På tredjeplass er Rettsvitenskap ved UiB med 1754 søkere.  Rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet havner på 35. plass med sine 547 søkere.

Søkertallene for jus viser at det i år er 8 583 søkere til 2 100 planlagte studieplasser. Dette utgjør 4,1 søkere per plass.

Andre populære studier: Medisin og lektorutdanning

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Universitetet i Bergen. Totalt har 10 575 søkere UiB som sitt førstevalg i år. 

Antall søkere fortsetter å øke for femte år på rad, og dette er det største antallet søkere noen gang.

Ved UiB har medisin en økning på 11 prosent, mens psykologstudiet har en tilsvarende forventet nedgang som følge av ny opptaksmodell.

Også informasjonsvitenskap og informatikk-studiene har en økning på 169 søkere sammenlignet med 2017 – en oppgang på 27 prosent. Dette er på tross av at flere av disse studiene også har skjerpede realfagskrav til UiB. Flere ønsker også å bli lektor. UiB har 50 flere søkere til lektorprogrammene sammenlignet med 2017. Dette utgjør en oppgang på 16 prosent.  Dette er et satsingsområde for UiB, med flere nye lektorprogrammer i 2017.