Hjem
Det juridiske fakultet
Nyheter

UiBs Uglepris går til Jan-Ove Færstad

«Studentaktiv læring innenfor eksisterende ressursrammer», sier juryen. «Pedagogisk ut av en annen verden», mener studentene. Torsdag får førsteamanuensis Jan-Ove Færstad UiBs Uglepris for undervisningen i emnet Kontraktsrett 1.

Bilde av Dag Rune Olsen, Jan Ove Færstad og Oddrun Samdal
Glad prisvinner: Jeg ønsker meg studenter som går ut av auditoriet og tenker «dette var spennende, dette vil jeg lære mer om». Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned av de andre som bidrar på kurset, både på undervisningssiden og på administrativ side, sier førsteamanuensis Jan-Ove Færstad-
Foto/ill.:
Karl Harald Søvig

Hovedinnhold

Dialog framfor forelesning fremmer forståelse. Diskusjon framfor dosering viser at det også innen juss er rom for tvisyn og uenighet. Studentene som deltar i undervisningen lærer bedre.

Dette har vært grunntanken bak Jan-Ove Færstads opplegg i emnet Kontraktsrett I. Torsdag får han Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, for sitt arbeid. Prisen på 100 000 kroner blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet. I 2018 tildeles Ugleprisen til til både Studiekvalitet i stor skala ved Det juridiske fakultet og Praksis i sammenlignende politikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vil vekke studentenes nysgjerrighet

– Jeg vil gi studentene oversikt over faget, å gi dem noen «knagger» som de kan bruke for å systematisere den kunnskapen de tilegner seg. Jeg vil også vekke deres faglige nysgjerrighet og deres engasjement for faget, sier Færstad.

Våren 2017 overtok Jan-Ove Færstad emneansvaret for emnet kontraktsrett I. Siden da har han lagt ned en stor innsats i å gjøre faget levende, engasjerende og forståelig for studentene. Færstad bruker mye tid på å forberede seg. Undervisningen han leverer er fundert på både juridisk og pedagogisk forskning. Tidligere i juni fikk han juss-studentenes egen Foreleserpris. Les intervjuet her.

– Jeg ønsker meg studenter som går ut av auditoriet og tenker «dette var spennende, dette vil jeg lære mer om». Jeg vil også få studentene til å reflektere over hvorfor rettsreglene er som de er, hjelpe dem med å se sammenhenger i faget og hvordan de bakenforliggende hensynene kan være styrende for hvordan vi løser enkeltsaker, sier Færstad.

Kunsten å aktivisere 300 studenter

Sammen med kollega Johan Giertsen har de gått vekk fra den tradisjonelle forelesingsformen, der foreleseren doserer og studentene noterer. Eller «vegg-til-vegg-undervisning», som han selv kaller det.

På juss er studentkullene store, og 300 studenter kan møte på forelesning i et av Dragefjellets auditorier. Å aktivisere 300 studenter samtidig kan være utfordrende for en foreleser.

– Etter å ha lest litt om hvordan man løste denne type utfordringer andre steder slo det meg at en dialog mellom to forelesere kunne gjøre terskelen for studentinnlegg på forelesningen lavere enn hva den er på tradisjonelle forelesninger. For å legge til rette for studentaktivitet sentrerer vi de fleste diskusjonene rundt konkrete praktiske oppgaver, der studentene må ta stilling til om de vil gi medhold til part A eller part B. Ofte er oppgavene formulert slik at kollega Johan Giertsen og jeg er uenige om hvem vi ville gitt medhold, sier Færstad.

Han ønsker å senke terskelen for å involvere seg i undervisningen.

Diskusjonene bidrar både til å synliggjøre faglig uenighet mellom to erfarne jurister, men også til å redusere studentenes frykt for å «dumme seg ut» når de bidrar i diskusjonen, sier Færstad.

Engasjement og systematikk

Sammen med Giertsen har han tatt i bruk podcaster og Kahoot, og de gjort justeringer i vurderingsformen. Opplegget har gått rett hjem hos studentene, viser et studentsitat fra nominasjonen:

«Færstad og Giertsen sine forelesninga har vore heilt framifrå. Ditta opplegget bør vidareførast. Færstad e sjukt godt førebudd, kjem tidleg, er på hugget, og sørgar for studiets så langt beste forelesningar. Pedagogisk ut av ei anna verd. GIVE THIS MAN A PROFESSORATE!» (student, JUS113 Kontraktsrett I våren 2018)

– Som forelesere utfyller vi hverandre på en veldig god måte, og det er mange studenter som har kommentert at kombinasjonen av Johan sitt brennende engasjement for faget og min noe mer systematiske tilnærming har vært en veldig god kombinasjon, sier Færstad.

Innovativ undervisning trenger ikke sprenge budsjettet

Studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen er imponert over hva foreleserne har fått til.

– Noe av det beste med grepene som Færstad har gjort med Kontraktsrett I er at de er gjort innenfor eksisterende rammebetingelser. Det er lett å tenke at tilrettelegging for bedre læring krever masse ekstra ressurser. Færstad har vist at digitalisering, mer diskusjonspregete forelesninger og et helhetlig opplegg som også inkluderer den avsluttende prøvingen på eksamen, gir gode resultater selv om kullet består av over 300 studenter og selv om de tilmålte undervisningsressursene ikke er så store som vi mener at de burde være. Overføringsverdien til andre emner på studieprogrammet er av denne grunn meget stor, noe som lover godt for vårt videre arbeid med å legge til rette for best mulig læring hele veien fra første til siste studieår, sier Fredriksen.

Studentene har gitt tommel opp for Færstads medtode, viser evalueringene fra studentene.

– For fakultetet er det ganske enkelt fantastisk bra at Jan-Ove Færstad får denne anerkjennelsen for arbeidet med Kontraktsrett I. Tilbakemeldingene fra studentene som tok dette kurset nå i vår var helt usedvanlig gode. Studentene fulgte jo også opp med å tildele Færstad foreleserprisen for i år. For fakultetet er det selvfølgelig veldig hyggelig at også UiB sentralt anerkjenner denne suksessen og belønner den med en meget fortjent Uglepris, sier Fredriksen.