Hjem
Det juridiske fakultet
ARBEIDSGRUPPELEDERE KLARE FOR INNSATS:

– De er hjørnesteiner i utdanningen vår

Hvilken jobb gir deg lønn, bedre språk, ledererfaring og en dypere forståelse av juss? Riktig svar: Stillingen som arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet.

Bilde av arbeidsgruppelederne
Studentene Jørgen Talsnes, Maiken Handberg, Sigrid Hamre, Susanne Wikborg, Rebekka Staveland og Marit Tjelmeland er blant de 40 som ble tilsatt som ble tilsatt i stilling som arbeidsgruppeledere ved Det juridiske fakultet ved UiB.
Foto/ill.:
André Kvalvågnes

– Jeg gleder meg til å utfordre meg selv: Den jussen jeg har lært, må jeg nå formidle ved hjelp av en god pedagogisk metode, sier Susanne Wikborg, tredjeårsstudent ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Wikborg er en av fakultetets 40 nye arbeidsgruppeledere. Det kommende året skal hun bruke noen timer hver uke på å hjelpe nye studenter til å forstå det de lærer. I gruppen skal de også få tilbakemeldinger på oppgaver og diskutere faglige problemstillinger.

– Hjørnesteiner

– Arbeidsgruppelederne er hjørnesteiner i utdanningen her ved fakultetet.  Det sier førsteamanuensis Arnt Skjefstad. Han er emneansvarlig for JUS 329 Skriveveiledning og gruppeledelse.  

– Når vi ansetter nye gruppeledere, ser vi ikke bare på karakterene. Vi ser etter dem som kan finne glede i å hjelpe andre, som har en faglig og personlig modenhet, og som legger til rette for et godt læringsmiljø.

Sammen med fakultetsadministrasjonen bidrar Skjefstad til at arbeidsgruppelederne får tett oppfølging gjennom studieåret.
Som emneansvarlig har han sett hvordan arbeidsgruppeledere vokser med oppgaven de får.
– De får utviklet ferdigheter som er etterspurte i en rekke juristjobber: Godt språk, tydelig struktur, pedagogisk metode, sier Skjefstad.

Viktige rollemodeller

– Det er viktig å få alle i gruppen med i diskusjonene. Mange studenter er perfeksjonister, og tør ikke si noe hvis de ikke er sikre på svaret, sier ny arbeidsgruppeleder Rebekka Staveland. Som førsteårsstudent fikk Staveland mye oppmuntring av sin arbeidsgruppeleder.
– Jeg opplevde at arbeidsgruppelederen så meg og hjalp meg. Det har gitt meg motivasjon til å bli en slik person selv, sier hun.

Også fjerdeårsstudent Jørgen Talsnes ble imponert over arbeidsgruppelederne han selv har møtt som student. Det ga han lyst til å søke jobben selv. Talsnes tror det å lede en gruppe ulike studenter kan være utfordrende.
– Å få gruppen til å fungere handler mye om dynamikk og om at de ulike studentene har ulike forutsetninger for å gjøre det bra, sier han.

Verdifull repetisjon

Fjerdeårsstudentene Sigrid Hamre og Maiken Handberg var nye arbeidsgruppeledere i fjor høst. Det har vært mye jobb, men de er klare for et år til. De forteller begge at jobben har gitt dem en god repetisjon av tidligere års emner. 

– Jeg blir selv motivert av å prøve å motivere andre. Og for min egen del har det vært veldig fint å få repetert stoffet, sier Sigrid Hamre. 

Jobber fra sofaen

Utfordringen har vært å legge til rette for at alle tolv studentene i gruppen bidrar. Enkelte tar ordet ofte, mye og høyt. Andre ønsker å si noe, men tør ikke. Målet er å få til en diskusjon.

– Jeg har lært mye av å lede en gruppe med forskjellige mennesker, og å arbeide med å få dem framover, sier Handberg.

De har begge brukt mye tid på oppgavene. Fordelen er at å både gjennomlesing og kommentering kan gjøres hjemme fra sofaen. Den nye arbeidsgruppelederen Marit Tjelmeland er ikke redd for at arbeidsmengden blir for stor.

– Min erfaring er at jo mer jeg har å gjøre, jo mer får jeg gjort. Det er fint å kunne bruke det jeg har lært, og å være til nytte, sier hun.

Forstår juss bedre

Skjefstad har sett at arbeidsgruppeledere som anstrenger seg for å trenge inn til kjernen av stoffet slik at det kan gjøres forståelig for andre, selv sitter igjen med en dypere forståelse av jussen.

– Du har ikke skjønt stoffet ordentlig før du kan forklare det på en god måte til andre, sier Skjefstad.