Hjem

Det juridiske fakultet

Jobber du med HR?

GDPR og personvern på arbeidsplassen

Professor Charles Szymanski fra Vytautas Magnus University i Litauen kommer til UiB for å snakke om personvern på arbeidsplassen.

man with mobile phone gdpr
Teknologiske endringer og GDPR fordrer en ny forståelse av personvernlovgivningen på arbeidsplassen. Vil du vite mer? Kom til Det juridiske fakultet!
Foto:
Colourbox.com

Arbeidsgivere har til alle tider hatt en interesse av å vite hva de ansatte gjør. Med henvisning til at de ønsker å kontrollere både produktivtet eller lojalitet, har ledere kunnet holde et øye med hvordan arbeidstakerne jobber, og hva de ellers foretar seg.

Den teknologiske virkeligheten åpner for at arbeidsgivere kan få et detaljert overblikk over hva de ansatte gjør - både i og utenfor arbeidstiden.

Lovgivningen i Europa har hatt som siktemål å holde tritt med de teknologiske endringene, blant annet med innføringen av General Data Protection Regulation (GDPR).

I sin forelesning vil professor Charles Szymanski ta for seg GDPR og europeisk personsvernlovgivning sett i sammenheng med sosiale medier og Big Data. 

Forelesningen er særlig aktuell for alle som arbeider med HR og som trenger en oppdatering på de arbeidsrettslige aspektene av GDPR.

Forelesningen blir holdt 17. og 18. oktober fra kl. 10.00 - 12.00 i Auditorium 4 på Dragefjellet.