Hjem

Det juridiske fakultet

Prøveforelesning Merete Endestad

Merete Endestad vil holde sin prøveforelesning for ph.d.-graden torsdag 17. januar.

Merete Endestad vil holde sin prøveforelesning for ph.d.-graden over oppgitt emne torsdag 17. januar. 

Tema for prøveforelesningen er Forbud som sanksjon for inngrep i opphavsrettigheter og andre immaterialrettigheter.

Alle interesserte er velkommen!

 

Lenke til disputas

Lenke til pressemelding (publiseres ca. en uke før disputas)