Hjem
Det juridiske fakultet
NYE PUBLIKASJONER:

To nye bøker fra Aaserød

collage aaserød
Foto:
Gyldendal

Seniorrådgiver Arild Aaserød har utgitt to bøker på Gyldendal. Begge er resultater fra hans tid som gjesteforsker på prosjektet i 2017.

Arild Aaserød er cand.jur. fra 1979 (Universitetet i Oslo). Han arbeider nå i Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere har han blant annet vært dommerfullmektig ved Sand sorenskriverembete, saksbehandler hos Fylkesmannen i Aust-Agder, politiadjutant ved Romsdal politikammer, konstituert statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete, Politiinspektør ved Bodø politikammer, konstituert politimester i Vadsø og politimester i Vest-Finnmark.

Han underviser i politirett ved Universitetet i Bergen og har vært sensor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Fra 2016 til 2017 var han gjesteforsker ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, der han var en del av fakultetets Politi- og påtalerett-prosjekt.