Hjem
Det juridiske fakultet
Utveksling fra Det juridiske fakultet

Viktig budskap fra dekanen: Reis ut!

Dekan Karl Harald Søvig oppfordrer deg som er jusstudent til å reise på utveksling, og til å gjerne tenke utradisjonelt når du skal velge utvekslingsdestinasjon.

Viktig budskap fra dekanen - Reis ut!
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Sammenlignet med andre fag på universitetet, er juss svært nasjonalt orientert. Vi lærer om norske lover, på norsk, selv om flere regler er påvirket av internasjonale normer. Her står innflytelsen av EU/EØS sentralt, i tillegg til menneskerettighetene. Nettopp fordi jusstudiet er så nasjonalt rettet, bør du reise ut som del av utdanningen. Da vil du få andre perspektiver, både knyttet til juridisk metode og enkeltregler.

Det er ikke opplagt at forarbeidene har en sentral plass i rettsanvendelsen eller at alle typer saker skal behandles av alminnelige domstoler. Å reise ut betyr ikke en forventning om at du lærer deg et annet rettssystem. Til det kreves mer enn ett eller to semestre. Utveksling handler først og fremst om å få nye perspektiver på norsk rett, som du vanskelig kan få om du sitter fem år på Dragefjellet.

Nesten 50 % reiser ut

Nesten 50 % av jusstudentene på Dragefjellet reiser på utveksling i løpet av studietiden. Dette er et høyt tall, både sammenlignet med resten av universitetet i Bergen og med våre søsterfakultet i Tromsø og Oslo. Fakultetet har jobbet målrettet for å få flere til å reise ut, og vi har over 170 samarbeidsavtaler med institusjoner over hele verden. Valgmulighetene dine er altså store.

Studentene klarer seg utmerket i utlandet

Du vil kanskje tenke at det er krevende å studere i utlandet, men husk at du har forutsetningene som skal til. Du har gode språkkunnskaper, og du har fått studievaner som gjør deg rustet til å sette deg inn i fremmed rettsstoff. Når jeg er på besøk hos samarbeidsinstitusjoner i utlandet, får jeg ofte høre at studentene vi sender ut klarer seg utmerket. Slik som studentene før deg, vil også du bli en god ambassadør for Det juridiske fakultet og Universitetet i Bergen.

Kjenner du en internasjonal student?

Fakultetet mottar hvert år rundt 200 utenlandske studenter. De er her på Dragefjellet, men kommer i begrenset kontakt med norske studenter. De innreisende studentene er en ressurs som vi i for liten grad tar i bruk. Snakk med de utenlandske studentene, still gjerne opp som fadder for disse! På denne måten kan du få innsikt i mulige alternativer før du selv skal reise ut. 

Tenk nytt!

Selv om nesten halvparten av jusstudenter reiser ut, er erfaringene fra de siste årene at mange drar til et fåtall av de institusjonene som vi har avtaler med. Mange Dragefjellsstudenter på samme sted kan bli en hvilepute som gjør at du i mindre grad blir kjent med lokale studenter eller andre internasjonale studenter, og at utbyttet fra utvekslingen dermed forringes. Min oppfordring til deg er derfor å tenke nytt. Det kan oppleves som krevende å reise til et sted hvor ingen av de du kjenner på Dragefjellet har vært, men da kan du også få en særegen opplevelse og dessuten skille deg ut i søknadsbunken når du søker jobb etter endt studie.


Karl Harald Søvig
Dekan


PS: Hvis du lurer på hvor jeg studerte, så kom jeg meg aldri til utlandet. Jeg søkte om utveksling, uten å nå opp. På den tiden hadde fakultetet bare én plass på Erasmusprogrammet og noen få på Nordplus. I dag er det heldigvis slik at vi har nok plasser til at alle som ønsker det kan få dra på utveksling.