Hjem
Det juridiske fakultet
Nytt system:

Leganto og bruk av digitale litteraturlister

UiB har vedtatt å innføre systemet Leganto for etablering og publisering av litteraturlister. Dette innebærer at arbeidet med litteraturlistene blir enklere og mer effektivt.

Bilde leganto
Dette semesteret skal alle litteraturlister legges inn i Leganto. Det betyr blant annet at referansene i en liste hentes fra biblioteksystemet, eksterne nettsider/databaser og referansehåndteringsverktøy.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Bestemmelsen om å bruke Leganto er tatt sentralt, og endringen er alt innført på flere fakulteter. På ansattsidene kan du lese mer.

Hva betyr innføringen av Leganto?

Fra og med inneværende semester skal alle litteraturlister legges inn i Leganto. Det inkluderer også innmelding til Litteraturkiosken. Systemet erstatter nåværende innmelding via Skjemaker. Med Leganto vil alle bokreferanser bli meldt inn til Akademika automatisk.

Oppsummert: Med innføringen av Leganto utgår opplasting av litteraturlister i Mitt UiB, innmelding av referanser til Litteraturkiosken og innmelding av referanser til Akademika.

Dette må du huske på:

  • Logg inn i Leganto med Feide.
  • Fristen for levering av høstsemesterets litteraturlister er 2. mai. Levering skal skje i Leganto.

Slik gjør du det:

Universitetsbiblioteket, som er systemeier ved UiB, har laget en brukerveiledning på Mitt UiB.

Dersom du følger denne sjekklisten ser du steg for steg hvordan du lager, redigerer og deretter sender litteraturlisten til biblioteket.

Alle ressurser legges i den samme listen i Leganto. Systemet er tilrettelagt for så godt som alle typer materiale, som artikler og kapitler til Litteraturkiosken og film-/lydklipp.

Se arbeidsflyten og en demonstrasjonsvideo for hvordan systemet brukes.

Har du spørsmål?
Send en e-post til littlistesystem@uib.no