Hjem
Det juridiske fakultet
Avtale mellom UiB og Skatteetaten:

UiB tar hånd om norsk skatteforskning

UiB og Skatteetaten har felles interesse av å styrke norsk skatteforskning. Mandag signerte UiB og Skatteetaten en avtale som skal sikre oppbygningen av et fagmiljø innen skatterett ved UiB.

skatteetaten
Signerte avtale på Muséplass: Ole Vincent Jebsen (Skatteetaten) og Dag Rune Olsen (rektor UiB) Foran: Svein Rune Greni (Skatteetaten), Karl Harald Søvig (dekan ved Det juridiske fakultet).
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm/UiB

Hovedinnhold

Ifølge avtalen vil Skatteetaten bidra med 16 millioner kroner over ti år. UiB vil bidra med 25,5 millionar kroner på fagfeltet. Pengene skal blant annet brukes til et professorat, samt til postdoktor- og stipendiatstillinger. Her kan du lese avtalen.

Ved Det juridiske fakultet har en styrking av skatteforskningen lenge vært en prioritert oppgave.

- Skatterett er viktig for samfunnet. Det er en stor diskusjon om hvilket skattenivå vi skal ha i Norge, alle er enige om én ting: Det skal være rettferdig, sier dekan Karl Harald Søvig.

Skatterett: Forskningen som gavner alle

Rektor Dag Rune Olsen er glad for at avtalen mellom Det juridiske fakultet og skatteetaten har kommet i havn.

- Skatt og skatteinntekter er en forutsetning for norsk velferd og utdanning. Skal vi vente at folk betaler skatten sin med glede, må det juridiske være på plass. UiB søker samhandling og samarbeid. Vi bruker gjerne egne ressurser på å bygge opp relevante fagmiljøer, men vi søker også gjerne partnere for finansieringssamarbeid hvor vi har felles interesser, sier rektor Dag Rune Olsen.

I dag består skatterettmiljøer ved UiB av to stipendiater, en professor en postdoktor. Sammen skal de sørge for forskningsbasert undervisning til kommende kull med jurister, samt gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag til nytte for domstoler, beslutningstagere og politikere.

Fakultetet utdanner også nye jurister, som skal gå inn i stillinger hvor de forvalter regelverket.

-  Dette er et samarbeid vi har stor tro på. Vi er glade for at akademia kan bygge opp et sterkt forskningsmiljø innen skatterett, sier Karl Husabø, direktør for Skatteetaten region vest.

Fikk midler over statsbudsjettet

Ønsket om å bygge videre på det gode fundamentet som er lagt ved UiB, har også fått gehør hos regjeringen. Da revidert statsbudsjett ble lagt frem i mai, kom en gladnyhet til Det juridiske fakultet. Gjennom en økning i bevilgningen til Skatteetaten, blir forskningsmiljøet innen skatterett styrket.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 1,5 mill. kroner for at Skatteetaten skal kunne inngå avtale om tilskudd til skatteforskning ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, står det i budsjettet.

- Fakultetet har for egen regning og i samarbeid med andre institusjoner finansiert forskningen innen skatterett. Tilskuddet som kommer over statsbudsjettet gir en god forsterkning av dette arbeidet, sier Søvig.

Akademia som upartisk ekspert

Ole Vincent Jebsen er seksjonssjef i juridisk stab i divisjon brukerdialog i Skatteetaten. Da Khrono omtalte avtalen, sa han at vi trenger akademia som voktere av den objektive skatteretten.

For enten du skal selge bil, Bitcoins eller leie ut hytta på AirBnB: Skattereglene angår deg. Slutter vi å betale skatt, er velferdsstaten historie. Skal det offentlige tilbudet opprettholdes, kan ikke skattelovgivningen ha for mange smutthull for dem som vil holde inntekter og formuer unna beskatning.

- Advokater arbeider med skatterett. Det samme gjør skattemyndighetene. Noen ganger har de motstridende interesser. Da er det viktig å ha akademia som en upartisk og uavhengig ekspert i midten, sier Søvig.