Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Arnfinn Bårdsen om rettsutvikling og EMD

Arnfinn Bårdsen, dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen var til stede på 50-årsjubileet ved Det juridiske fakultet. Hans foredrag med tittelen "Rettsutvikling" kan du lese her.

europeiske menneskerettighetsdomstol
Retten må tilpasses samfunnsutviklingen. Det må være anledning til å justere kursen, rette opp feil, utvikle og forbedre, mener EMD-dommer Arnfinn Bårdsen. Tidligere i september gjestet han UiB for å delta på 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

– Det er forskjellige syn på EMDs rettsutviklende funksjon og hvordan EMD forvalter den. Det må man regne med. Og debatt om dette er grunnleggende sunn, tatt i betraktning EMDs store innflytelse på europeisk rettsutvikling. For EMD selv vil det ville måtte være et spørsmål om tålmodig balanse mellom plikten til å holde konvensjonen i live og tilpasse den til samtiden på den ene siden, og forventningen om at EMD utviser rettspolitisk selvbeherskelse på den andre, sa Bårdsen da han holdt foredrag ved Det juridiske fakultet fredag 13. september. Her kan du lese hele innlegget.