Hjem
Det juridiske fakultet
Bergen Lecture 2019:

Barns rettigheter i straffeprosessen

Hvordan behandler vi barn som er siktet eller tiltalt i en straffesak? Dette er tema for årets Bergen Lecture.

bilde av barn
Bergen Lecture 2019 – Tema for årets Bergen Lecture er hvordan barnets rettigheter skal sikres i straffeprosessen. Foredraget holdes av professor Ton Liefaard fra Leiden University, Nederland. Foto/ill.: Photo by Annie Spratt on Unsplash
Foto/ill.:
Annie Spratt on Unsplash

Hovedinnhold

Årets Bergen Lecture har tittelen “Child-friendly justice and procedural safeguards for children in criminal proceedings - a new impetus for children in conflict with the law?” og blir holdt av professor Ton Liefaard.

Temaet for forelesningen er barns rettigheter i straffeprosessen. Inkorporeringen av barnekonvensjonen i norsk rett har ført til et økende fokus på hvordan barn skal straffes, og hvordan straffen skal gjennomføres.Spørsmålet om hvordan vi behandler barn under selve straffeforfølgningen har derimot i liten grad vært et tema.

Med årets Bergen Lecture ønsker forskergruppen for strafferett og straffeprosess å løfte frem spørsmålene om hvilke særlige rettigheter barn som blir siktet eller tiltalt i en straffesak har, og hvordan barns behov kan ivaretas også under straffeforfølgningen.

Foredraget holdes i Ressurssenteret, Jekteviksbakken 31 – JUSII, onsdag 30. oktober kl 1015 og er åpent for alle.