Hjem
Det juridiske fakultet

NAV-saken: En skandale for både den utøvende og dømmende makt

Flere instanser har sviktet i NAV-saken. Velkommen til et åpent seminar hvor vi drøfter hva som har gått galt - og hvordan dette kunne skje.

nav
Foto/ill.:
colurbox

Hovedinnhold

Grunnet et statlig systemsvikt har flere titalls personer blitt dømt for å ha mottatt en trygdeytelse de hadde krav på. Hva gikk galt, hvordan kunne dette skje, og hva skjer fremover?

Vi tar debatten i et seminar på Dragefjellet, 6. november.

Program for seminaret

Professor Christian Franklin: Hva gikk galt i NAV-saken?

Professor Johan Giertsen: Rettsstaten sviktet – bør domstolene granskes?

Stipendiat Eivind Helland Marienborg: Alle sviktet – hva nå? Førsteamanuensis Tine Eidsvaag: (U)berettigete instrukser vs arbeidsrettslig lydighetsplikt.

Professor Ørnulf Øyen: Påtalemyndighetens plikter og muligheter – en oversikt.

Professor Bjørn Henning Østenstad: Fra forvaltningsretten: ugyldighet, gjenopptak og omgjøring, i Trygderetten og NAV.

Professor Magne Strandberg: Statens erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak.

Professor Eirik Holmøyvik: Konstitusjonelt ansvar og konstitusjonell kontroll med regjeringen og NAV.

Professor Karl Harald Søvig: Hvilke lærdommer kan forsknings- og utdanningsinstitusjonene trekke av NAV-saken?

 

Seminaret er gratis og åpent for alle.