Hjem
Det juridiske fakultet
Seminar

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2020

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2020 finner sted 17. og 18. september på en digital plattform.

Facutly of Law, University of Bergen
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i 2020 gleden av å være vertskap for Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap (DNDS). Seminaret vil i år finne sted 17. og 18 september på en digital plattform. 

Se vår engelske nettside for informasjon om registrering, program m.m.