Hjem
Det juridiske fakultet

Chinese Legal Culture – studied from a Nordic Viewpoint

For sjette gang reiser ph.d.-kandidater fra Det juridiske fakultet til Beijing for å delta i rundebordskonferanse ved Renminuniversitetet, og til Shanghai for å holde seminar om kinesisk rettskultur.

Fudan University
Foto/ill.:
Gunhild Brubakken

Participants are invited to a PhD-Roundtable Conference in Beijing, where you will meet PhD candidates from our partner university Renmin Law School and discuss projects from Nordic and Chinese participants. The conference takes place Saturday 20 June.

Over three days at The Nordic Centre, Fudan University Shanghai participants will gain new insights into Chinese Legal Culture and into cultural limitations of their own projects. The seminar deals with the history and present situation in Chinese law, with lectures given by top Chinese Professors from Fudan University. Participants will also discuss their readings of relevant literature, present their research projects and will have to explore and challenge the value premises of their projects during the stay. Scandinavian lawyers currently working in Shanghai will share their legal cultural experiences from a more practical angle.

The seminar is open to PhD Candidates in Law in the Nordic countries and participants will be awarded 3 ECTS on completion. No seminar fee is charged, but the PhD Candidates have to get funding for travel expenses and accommodation in Shanghai and Beijing from their home institutions.

For questions about the academic content and outcome of the seminar, contact Professor Ragna Aarli. Practical questions? Contact PhD Coordinator Gunhild Brubakken.

Program

Programmet er foreløpig, og det kan komme endringer. 

Saturday
Venue: Renmin University of China

Roundtable-discussions. Project presentatons by PhD Candidates from Renmin University of China and the Faculty of Law, University of Bergen

Sunday
Travel day, high-speed train to Shanghai

Monday
Venue: The Nordic Centre, Fudan University: 220 Handan Road, Yangpu District, Shanghai

09.00Welcome to Nordic Centre, presentation on cultural differences between the Nordic countries and China that have a practical impact on work collaboration.
Magnus Jorem, Programme Manager Nordic Centre
10.00Lecture by Prof. Daxiao SHI, Fudan University School of Law
Understanding China: Introduction to Chinese Law and Chinese Legal Institutions
(2h including 20 minutes break)
12.00Walk around campus and lunch at Danyuan (campus restaurant)
13.15Paper discussion prepared by PhD candidates
14.15Coffee Break
14:30Paper discussion prepared by PhD candidates 
15.30Summing up and practical messages
15.45End
19.00Dinner

Tuesday
Venue: The Nordic Centre, Fudan University and Wikborg & Rein

09.00Lecture by Prof. GAO Lingyun, Fudan University School of Law
An introduction to Chinese Business Law System
(2h including 20 minutes break)
11.00Coffee Break
11.15Paper discussion prepared by PhD candidates
14.00Transport to Wikborg & Rein Law Firm
15.00Informal Lecture: Associates from Wikborg & Rein, Shanghai (TBC)Practical Experiences from a member of a Scandinavian Law Firm in Shanghai
16.30Walk along the Bund/free time
19.00Dinner

Wednesday
Venue: The Nordic Centre, Fudan University 

Project presentations Western value premises in my project and cultural conditions indispensable to sustain those valuesComments by Assistant Professor Yifeng Chen (Peking University Law School)Approximately 15 minutes presentation and 15 minutes discussion

09.00Project presentations by PhD Candidates
10.00Coffee break
10.15Project presentations by PhD Candidates
11.45Lunch
12.45Project presentations by PhD Candidates
14.00Campus bus to Fudan School of Law (Jiangwan Campus) for a tour of the Fudan Law Faculty
15.30Campus bus back to The Nordic Centre
19.30Farewell dinner

Thursday
Departure  

Arbeidsmengde

Every PhD prepares a 15-20 min. project presentation (in English) and prepares one paper discussion (in Nordic language) according to the programme and completes the reading list before arrical in China. 

Some of the PhDs will also be asked to give a presentation at the Roundtable conference in Beijing. 

Om artikkeldiskusjonene

Disse diskusjonene er på norsk, og i Shanghai. 

De som har fått tildelt oppgave som ansvarlige må sette seg særlig grundig inn i artiklene som er satt opp som grunnlag for diskusjonen. Dere kan forvente at alle har lest artiklene, men ikke like grundig.

 • Identifiser og forklar problemstillingen(e) i teksten(e)
 • Identifiser forfatterens metode/fremgangsmåte
 • Hva er de viktigste argumentene som blir fremført?
 • Identifiser diskutable argumenter
 • Legg til rette for diskusjon i gruppen om det materielle innholdet
 • Hva er læringsutbyttet av teksten(e)?
 • Hvordan vil dere vurdere den vitenskapelige kvaliteten på teksten(e)

Merk at det er forbindelser mellom de ulike artiklene på leselisten. Det er viktig at alle forbereder seg på alt slik at dette kommer frem, og slik at vi kan få gode diskusjoner. Kapitlene fra Chens lærebok (1, 6, 7 og 10) er bakgrunnsstoff som gir elementær innføring i kinesisk rett og som dere kan lese etter behov.

Om prosjektpresentasjonene

En integrert del av opplegget er prosjektpresentasjoner. Disse holdes i Shanghai, og på engelsk. Tilhørerne er de andre deltakerne på gruppen, seniorene (Ragna og Karl Harald) og dr. Yifeng Chen fra Peking Universitet. Chen er godt bevandret i nordisk rettskultur, men kan ikke norsk. Presentasjonen er på ca 15 minutter med etterfølgende diskusjon.

Siktemålet er to-delt. For det første å øve seg opp på å presentere sitt eget prosjekt for et internasjonal publikum. For det annet å øve seg på å velge ut noen nøkkelpunkt, og å få konstruktiv kritikk på dette.

 • Få frem hva som er problemstillingen i prosjektet
 • Få frem hvorfor du har valgt dette prosjektet, dvs. hvorfor det er viktig at prosjektet blir realisert og hvem du skriver for, dvs. forskningsambisjonene dine.
 • Gi en begrunnet fremstilling av den/de metodiske tilnærmingsmåten(e) du har valgt for prosjektet
 • Tenk over hvilke kulturelle forutsetninger prosjektet bygger på. Er det tenkelig at en kinesisk phd-kandidat vil kunne behandle akkurat samme problemstilling? Eller er det noe du må forklare for at prosjektet skal bli forståelig?
 • Gi minst ett konkret eksempel som kan illustrere aktualiteten av prosjektet i Norge
 • Har du en hypotese/forventning om hva som kan bli resultatet av prosjektet?

Om Rundebordskonferansen

Prosjektpresentasjoner på engelsk, og i Beijing.

Dette er et seminar hvor norske og kinesiske ph.d.-kandidater presenterer prosjektene sine. 3-4 kandiater fra hvert land deltar, og så langt det er mulig prøver våre kinesiske samarbeidspartnere å finne ph.d.-kandidater som er sammenlignbare med de norske. Presentasjonene vil bli kommentert av kinesiske kommentatorer og de andre ph.d.-kandidatene. 

Rundebordskonferansen blir administrert fra Renmin Universitet. 

Litteraturliste

Det vil trolig bli noen endringer i litteraturlisten for 2020. Endringene publiseres rundt påske. 

 • Albert H. Y. Chen: An Introduction to the legal System of the People's Republic of China, 4th ed., Hong Kong 2011
  • Ch. 1: “Introduction: Legal Theory, Comparative Law and the Case of China” p. 1-6
  • Ch. 6: “Sources of Law and the Law-making System” p. 123-170 
  • Ch. 7: “Legal Institutions: Courts and Procurates” p. 171-215
  • Ch. 10: “The Substantive Law” p. 305-343
 • Teemu Ruskola: “Legal orientalism” in Michigan Law Review vol 101, 2002 p. 179-234
 • Albert H. Y. Chen: "China's Long March towards rule of Law or China's Turn against Law?" The Chinese Journal of Comparative Law, 2016 pp. 1-35
 • From Hauge journal on the Rule of Law, Vol. 7. Issue 1, 2015:
  • Peerenboom: "Fly High the Banner of Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics!" pp. 49-74
  • Pils: "China, the Rule of Law, and the Question of Obedience: A Comment on Professor Peerenboom" pp. 83-90
  • Replies from Peerenboom (pp. 91-95) and Pils (pp. 97-98)
 • Hualing Fu: "Building Judicial Integrity in China", Hastings International & Comparative Law Review, 2016 pp. 167-182