Hjem
Det juridiske fakultet
Workshop/Konferanse

Strafferettslig utilregnelighet

Forskergruppen for Strafferett og Straffeprosess v. professor Linda Gröning arrangerer den 11. og 12. juni 2020 en workshop og konferanse med strafferetslig utilregnelighet som tema. Arrangementet skal foregå ved Det juridske Fakultet ved UiB.

rullestol i tomt rom
Workshop og konferanse om strafferettslig utilregnelihet blir anrrangert i juni 2020.
Foto/ill.:
Photo by Doug Maloney on Unsplash

På grunn av Korona viruset utsettes arrangementet til høsten.

Mer informasjon med ny dato kommer.