Hjem
Det juridiske fakultet
Jussutdanning gir mange muligheter:

Juss: Et trygt utdanningsvalg for deg som er opptatt av samfunnet

Ellen Alvilde Arge har visst det siden hun var barn: Det var juss hun skulle studere.

Hovedinnhold

– Det er vanskelig å se for seg et Norge hvor lover og regler ikke har en sentral plass

Noen valg er større enn andre. For Ellen Alvilde Arge var det viktig å studere juss, og å gjøre det i ved Universitetet i Bergen.

– Jeg er født og oppvokst i Oslo, og ville studere et annet sted enn hjembyen min, sier hun.

Får jobbe med samfunnsspørsmål

Ellen har alltid vært opptatt av samfunnsspørsmål. Av hvordan lover og regler fungerer i samfunnet.

Ved Det juridiske fakultet i Bergen får Ellen og medstudentene undervisning i ett og ett fag av gangen. Det betyr at vi lærer mye om et felt, før de går videre til det neste.

På jusstudiet kan studentene spesialisere seg innen alt fra klimarett til EU-rett, strafferett og folkerett.

– Hvilket tema jeg velger for masteroppgaven, vet jeg ikke ennå. Kanskje strafferett eller erstatningsrett?

Godt arbeidsmarked

Ellen er glad for at en utdanning som jurist åpner muligheter både i Norge og utlandet og i en rekke ulike bransjer. Uansett hva hun velger, er hun trygg på at kompetansen hennes vil være nyttig for samfunnet i fremtiden.

– Det er vanskelig å se for seg et Norge hvor lover og regler ikke har en sentral plass, sier Ellen.