Hjem
Det juridiske fakultet

Disputas : Tormod Torvanger

Tormod Torvanger disputerer 20.3.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Prøveforelesning og disputas

Avhandlingens tittel

"Access to the Norwegian tonnage tax system"

Avhandlingen kan leses her, og er midlertidig tilgjengelig fram til disputasen er ferdig fredag 20. mars. 

Prøveforelesning

Torsdag 19. mars kl. 14.15
Tema for prøveforelesning: 

“The taxation of the shipping industry (including the offshore shipping industry) under the 2017 (revised) OECD Model Tax Convention (including special offshore permanent establishment clauses and future OECD developments (more in particular the Pillar One proposal of the OECD Digital Tax Package)).”

Disputas

Fredag 20. mars kl. 10.15

Opponenter

1. opponent: professor Ton Stevens, Tilbug University
2. opponent: professor Isabelle Richelle, University of Liège
Professor Rune Sæbø leder komitéen.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Arrangementet holdes i programmet Zoom. For å delta i prøveforelesningen og disputasen klikker du på lenkene lenger ned.

Vi ber publikum om å ankomme prøveforelesningen tidligst kl. 14 og disputasen tidligst kl. 10. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet.

Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom.

Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Gunhild.Brubakken@uib.no innen kl. 11 fredag 20. mars. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan leses her. Den er kun midlertidig tilgjengelig fram til disputasen er ferdig. Det er ikke mulig å laste ned eller skrive den ut.

  • Prøveforelesning torsdag 19. mars kl. 14.15 – lenke
  • Disputas fredag 20. mars kl. 10.15 – lenke

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller fler komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet. 

How to attend in the trial lecture and defense

Welcome to virtual trial lecture and defense! The event is held in Zoom. To attend the trial lecture and defense, click on the links below.

We ask the audience to arrive the trial lecture at 14.00 at the earliest, and the defense at 10.00 at the earliest. After these times, you can leave and rejoin the meeting at any time.

Furthermore, we ask that the audience switch off the microphone and camera and keep them off throughout the event. You do this in the bottom left when in Zoom.

We recommend choosing "Speaker view". Select this in the upper right corner when in Zoom.

If you want to attend as opponent ex auditorio, please send an e-mail to Gunhild.Brubakken@uib.no by 11.00 Friday, March 20. Other questions can also be sent here.

The PhD thesis is available for reading here. The thesis is only temporarily available until the defense is complete. It is not possible to download or print it.

  • Trial lecture on Thursday, 19 March at 14.15 - link
  • Defense Friday 20 March at 10.15 - link

The trial lecture and defense will be recorded in case of technical difficulties. The recorded material will only be used if any member of the committee is absent due to technical errors, and we will delete it immediately after the committee has approved the events