Hjem
Det juridiske fakultet
Studerte juss ved UiB - forsker på skatterett

– Vi trenger en satsing på skatteforskning

Enten du skal selge Bitcoin eller bolig: Skattereglene angår deg. Slutter vi å betale skatt, er velferdsstaten historie. Siden skatteretten har en stor plass det norske samfunnet, trenger vi mer forskning på skatterett, sier Henrik Skar, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Ved UiB får jeg større frihet til å fordype meg i juss enn jeg ville gjort hos andre arbeidsgivere

– Jeg liker at skatteretten er et offentligrettslig fag, samtidig som det ligger nært privatrett.

Det sier Henrik Skar, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

– Ved UiB får jeg større frihet til å fordype meg i juss enn jeg ville gjort hos andre arbeidsgivere, som i privat sektor eller hos skattemyndighetene, sier Henrik Skar.

Med tilsettingen av Henrik Skar vil fakultetet styrke forskningen innen skatterett.

Fra Airbnb til «Paradise Papers»

Enten du liker det eller ikke: Skattereglene angår deg. Dersom du skulle selge et hus, starte en virksomhet, flytte til utlandet, selge krypotvaluta eller leie ut leiligheten på Airbnb: Du kommer ikke unna skattereglene.

– Innen skatterett er veien svært kort fra veldig interessant juss til praktiske spørsmål som angår både den enkelte skatteyter og samfunnet som helhet, sier Skar.

Uten skattemidlene ville Norge som samfunn sett svært annerledes ut.

– Det er skattesystemet vårt som finansierer velferdsstaten, sier Skar.

Skal det offentlige tilbudet opprettholdes, kan ikke skattelovgivningen ha for mange smutthull for dem som vil holde inntekter og formuer unna beskatning.

Samtidig trenger myndigheter og beslutningstagere forskningsbasert kunnskap om hvordan kreative omgåelser av skattereglene foregår, og hvordan de kan stoppes. Berkley-professoren Gabriel Zucman har regnet ut at verdens samlede provenytap som følge av slik overskuddsflytting til skatteparadiser, er på over 200 milliarder dollar i året.

De lekkede dokumentene «Paradise Papers» viser hvordan de vanligste formene for skatteplanlegging hos multinasjonale konserner foregår: For å få store fradrag og dermed lav skattepliktig inntekt i Norge, legges konsernets varemerker og patenter i selskaper i skatteparadiser, samtidig som at konsernets selskaper i Norge betaler store kostnader for å bruke varemerkene og patentene.

–  Skattereglene bestemmer skattevirkningene for privatrettslige transaksjoner. Når aktører i forretningslivet skal gjøre transaksjoner, er det viktig å vite hva som blir skattekonsekvensene, sier han.

UiB ruster opp skatterettforskningen

Da Skar i 2017 tok doktorgraden sin ved UiB med en avhandling med tittelen «Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten – en analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker», var han alene innen skatterett ved UiB.

– Det var litt ensomt. Jeg savnet å ha noen å sparre med. Jeg hadde gode veiledere i Benn Folkvord ved Universitetet i Stavanger og Fredrik Zimmer ved Universitetet i Oslo. Samtidig hadde det vært fint å kunne diskutere faglige spørsmål mer uformelt, sier Skar.

I dag har skatterett en svak posisjon i de norske juridiske fagmiljøene. Doktorander med kompetanse i skatterett har valgt bort akademia til fordel for andre sektorer. Ved Universitetet i Bergen ble den første og siste skatterettprofessoren pensjonert i 1994. Det juridiske fakultet i Tromsø har aldri hatt en professor i skatterett. Også ved Det juridiske fakultet i Oslo er det tynt i rekkene.

Norge trenger forskning på skattejuss, mener Skar.

– Studenter tror at de skal studere noe tørt og kjedelig

Ved UiB er to stipendiater i gang med doktorgradsarbeid innen skatterett. Sammen med professor Berte-Elen Konow og Henrik Skar inngår de i forskergruppen som arbeider med skatterettslige spørsmål.

Advokater arbeider med skatterett. Det samme gjør skattemyndighetene. Ofte har de motstridende interesser. Da er det viktig å ha akademia som en uavhengig aktør i midten, mener Skar. Her produseres forskning og faglitteratur fra et uavhengig ståsted. Her blir også nye jurister utdannet.

– Erfaringsmessig ser vi at studenter som tar skatterett tror at de skal studere noe som er tørt og kjedelig. De tror at faget i stor grad skal dreie seg om tall og utregninger. I stedet opplever de skatterett som et av de mest spennende fagene, hvor de virkelig får brynt seg på juss og hardbarket juridisk metode, sier Skar.