Hjem
Det juridiske fakultet
Jusstudenters studiehverdag i koronatider

Informasjon til studenter ved Det juridiske fakultet

Informasjon om studiehverdagen for jusstudenter i koronatider ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

coronavirus og jusstudent
Foto/ill.:
Colourbox.com

Oppdatering 9. september 2020
Bergen kommune meldte tirsdag 8. september om nye COVID-19-tiltak som gjelder til og med fredag 18. september.

I denne perioden vil hovedregelen være at planlagt fysisk undervisning gjøres om til digital undervisning. Du finner mer informasjon på dine emner i Mitt UiB når det nærmer seg planlagte undervisningsaktiviteter.

Mer informasjon om UiB sin oppfølging av kommunens tiltak finner du her.

Informasjonssenteret ved fakultetet er gjort digitalt til og med 18. september og nås på telefon og e-post i åpningstiden på hverdager kl. 09-14.
 

Følg med på uib.no/korona

UiB følger utviklingen i koronautbruddet nøye. Dersom situasjonen endrer seg, vil studentene få varsel på vanlig måte ved eventuelle endringer knyttet til undervisning og eksamen.

Undervisning høsten 2020 

Obligatoriske emner

  • Forelesninger vil i hovedsak avholdes digitalt.
  • Arbeids- og storgrupper avholdes som normalt hvis mulig. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil disse bli digitale. Det vil være digitale ordninger for studenter i risikogrupper og studenter som blir syke. Se nærmere informasjon i Mitt UiB på dine emner.
  • Obligatoriske arbeidskrav vil bli som normalt fra høsten 2020, selv om arbeids- og/eller storgrupper gjennomføres digitalt. Du finner mer informasjon om arbeidskrav og fremmøteberegning her. Gjeldende obligatoriske arbeidskrav for det enkelte emne finner du på emnets hjemmeside.
  • Kravet om bestått obligatorisk oppgave opprettholdes i alle emner.
  • Seminargrupper på 4. studieår går som normalt. Noen grupper vil gå digitalt og det blir ekstra digitale tilbud for studenter som har behov for det. 
  • Tar du et obligatorisk emne for første gang og består de obligatoriske arbeidskravene, men blir syk til eksamen, kan du ta kontinuasjonseksamen i uke 31 og/eller 32.
  • Følg med på dine emner i Mitt UiB for å få informasjon om særskilte tilpassinger av undervisningsaktiviteter.

Spesialemner

Undervisning i de fleste norske spesialemner vil foregå digitalt. For de engelske spesialemner oftest hybridløsning med både fysisk undervisning og strømming eller opptak. Følg med på dine emner i Mitt UiB.

Eksamen høsten 2020

Det juridiske fakultet har planlagt utfra at vi gjennomfører høstens eksamener i størst mulig grad som normalt. Studieutvalget vedtok i møte 4. juni at det på skoleeksamener i obligatoriske emner kun vil være tillatt med digitale hjelpemidler.

Informasjonssenter for studenter

Fakultetets informasjonssenter på Dragefjellet er gjort digitalt til og med 18. september 2020 og er åpent på hverdager og kan kontaktes på telefon 55 58 95 00 eller e-post studieveileder@jurfa.uib.no i tidsrommet kl. 0900-1400 .

All studieveiledning gjøres per telefon.

Skal du på utveksling studieåret 2020/2021?

Koronautbruddet har påvirket planlagte utvekslingsopphold studieåret 2020/2021. Studenter som har søkt utveksling for studieåret 2020/2021 får direkte informasjon fra både UiB sentralt og fakultetet fortløpende. Følg også med på utvekslingsinformasjonen på uib.no/korona.

Vi anbefaler at du utsetter kjøp av billetter eller kjøper fleksibel billett, og følger med på råd fra norske myndigheter som råd fra Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd.