Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Rekordmange vil studere juss ved UiB

Tall fra samordna opptak viser at i alt 1958 søkere har juss ved UiB som førstevalg. Det er 104 flere enn i fjor.

Bilde av Dragefjellet
Tall fra Samordna opptak viser en økning i tallet på førstevalgssøkere som søker seg til UiB. Rettsvitenskap ved UiB har en økning på 6,1 prosent sammenlignet med 2019.
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm /UiB

Hovedinnhold

- De gode søkertallene er svært gledelig: Samfunnet trenger jurister, både i offentlig og privat sektor, sier dekan Karl Harald Søvig.

I overkant av 380 nye studenter vil få studieplass ved Det juridiske fakultet ved UiB høsten 2020. Dekan Søvig ser fram til å ønske dem velkommen på jusstudiet, som etter fem år gir dem en kompetanse som både er etterspurt og viktig for samfunnet.

- Den ekstraordinære situasjonen har vist hvordan samfunnet styres gjennom rettsregler. Rettsstaten er viktig, både i hverdagen og i krisetider, sier Søvig.

Planlegger for studiestart

Undervisningsmodellen på juss gir studentene tett oppfølging faglig og sosialt i små arbeidsgrupper, problembasert læring med mye skrivetrening og gode utvekslingsmuligheter. Dette har vist seg å være en modell som ivaretar både studentenes læring og trivsel, sier dekanen.

Hvordan koronasituasjonen vil prege semesterstarten høsten 2020, er fortsatt uvisst. Det som er sikkert, er at studentene vil få starte på jusstudiet, og at de vil få undervisning og oppfølging.

- Vi håper at vi kan ta imot alle de nye studentene på Dragefjellet i august. Men det er fortsatt usikkert om vi får lov til å ta imot studenter da, og også hvilke begrensninger som vil gjelde for undervisningen. Vi planlegger derfor ut fra flere scenarier, og vi skal ta godt imot studentene, uavhengig av om det blir på Dragefjellet, digitalt eller i en kombinasjon, sier Christine Stoltz Olsvik, leder av studieseksjonen.

Lang erfaring med digital undervisning og veiledning

Studiedekan Magne Strandberg er trygg på at nye studenter vil få en god semesterstart – enten det blir digitalt eller på Dragefjellet.  Han understreker at fakultetet har lang erfaring med digital undervisning.

- Studentene har denne våren fått erfare at digitale plattformer kan brukes både til faglige diskusjoner og undervisning og til sosiale arrangementer, sier han.

Det studentene kjenner som «Bergensmodellen», altså veiledning og undervisning i mindre arbeidsgrupper, blir videreført uavhengig av koronasituasjonen.

- Vi vil stille med et godt undervisningsopplegg også til høsten. Fakultetet har lang erfaring med digitalisering. Og i løpet av de siste ukene har nesten all planlagt undervisning blitt gjennomført digitalt, noe studentene våre har vært godt fornøyde med. I tillegg har alle innleveringer fra studenter blitt gjennomført som før, og alt har også blitt kommentert med den samme høye kvaliteten som vi vanligvis har, sier Strandberg.

UiB øker i popularitet

Tallene fra Samordna opptak viser at  Bergen er en attraktiv studieby. Bergen er blant de studiebyene i landet som øker mest, i godt selskap med Tromsø, Fredrikstad og Ås. 

UiB har i 2020 de høyeste søkertallene til grunnstudier noensinne. Med 11 660 søkere med UiB som førstevalg utgjør dette en økning på nær 12 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Vi har mye å by på i Bergen, og ved Universitetet i Bergen. Koronakrisen har vist oss at vi tilbyr studieprogram og undervisning av høy kvalitet, også i digitale kanaler. Våre studenter og ansatte har bidratt i den digitale dugnaden i krevende tider, og vist at vi jobber godt med digitale løsninger, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.