Hjem
Det juridiske fakultet
SØK FORSKERLINJEN OG MASTERSTIPEND

Forskerlinjen: En unik mulighet til personlig vekst og faglig utvikling

En mastergrad i juss fra forskerlinjen gir deg sterke kvalifikasjoner som er attraktive for alle arbeidsgivere. For kommende studieår tilbyr fakultet en rekke attraktive stipender for deg som ønsker å skrive masteroppgave tilknyttet forskerlinjen. Søk plass innen 16. mai!

Søk forskerlinjen ved Det juridiske fakultet
En mastergrad i juss ved forskerlinjen ved Det juridiske fakultet gjør at du stiller sterkere i det videre arbeidslivet, enten du ønsker å arbeide videre med forskning eller sikter deg inn mot andre yrkesveier som advokat, politijurist eller dommer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Ved Forskerlinjen får du som masterstudent rom til å jobbe med komplekse problemstillinger og arbeide grundig med blant annet juridisk metode, sier professor Synne Sæther Mæhle, emneansvarlig ved Forskerlinjen.

Hun ser fram til å ta imot et nytt kull med masterstudenter ved Forskerlinjen til høsten. Som student på forskerlinjen (JUS397) får du variert undervisning, du blir medlem av en forskergruppe og en integrert del av fakultetets forskermiljø.

- Du får anledning til å bygge opp et faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt, får delta på konferanser og kan gjennom et helt år fordype deg innen et tema som interesserer deg. Noe av det beste ved å delta, er at du får tid og rom til å løfte blikket fra konkrete spørsmål til større rettsfelt, og se nærmere på hvordan jussen virker i samfunnet, sier Sæther Mæhle.

Generøse stipendmuligheter

Alle studentene som fullfører forskerlinjen får et stipend på 25 000 kroner. I tillegg til dette lyser fakultetet ut en rekke attraktive stipender tilknyttet forskerlinjen som man kan søke på. For studieåret 2022/2023 er det lyst ut seks prosjektstipender på 85 000 kr, samt tre åpne forskergruppestipender på 75 000 kr.

Prosjektstipender

Prosjektstipendene er knyttet til pågående forskningsprosjekter ved fakultetet. Søkere som får tildelt et slikt stipend vil bli tilknyttet forskergruppen som gir faglig forankring for prosjektet. Følgende prosjekter har ledige stipender:

Forskergruppestipender

Søkere til de åpne forskergruppestipendene må utforme en prosjektskisse som har tematisk forankring i én av fakultetes 15 forskergrupper.

Utlysningstekst med utfyllende informasjon om stipendene og om hvordan du søker, kan du laste ned her. Se også stipendsiden i Mitt UiB (krever innlogging) for oversikt over alle masterstipender fakultetet lyser ut, samt andre relevante eksterne utlysninger. 

Mer veiledning

På forskerlinjen gis du anledning til å bli del av forskermiljøet ved fakultetet, og til å få tett oppfølging av noen av landets fremste forskere. På kurset får man tettere oppfølgning enn når man skriver en ordinær master og får i større grad delta i fagmiljøet.

- Ettersom man bruker et helt år på avhandlingen, får man også flere veiledningstimer, sier Selma Taslaman. Hun er tidligere student ved Forskerlinjen, og arbeider nå med en phd ved Det juridiske fakultet.

Faglig fellesskap

-  Studentene blir sterkere i å arbeide selvstendig og systematisk med problemstillinger der svarene utvikles underveis i skriveprosessen, sier Sæther Mæhle.

Forskerlinjen har også et felles program med variert undervisning, som kommer i tillegg til den individuelle veiledningen. Fellesprogrammet har et stort innslag av diskusjon i grupper, som gir et faglig fellesskap gjennom hele studieåret. Forskerlinjestudentene får altså en bred, helhetlig oppfølging som bidrar til å utvikle analytiske ferdigheter og metodisk innsikt på et høyere nivå enn under det ordinære masterstudiet.

- Forskerlinjen ga meg muligheten til å jobbe på den måten som gjør at jeg lærer best, og ga meg mulighet til å fordype meg i en problemstilling som jeg var spesielt interessert i. Jeg var ikke en av de som var helt sikker på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter studiet, men var nysgjerrig på om det å skrive phd kunne være noe for meg, sier Taslaman.

- En døråpner til en god karriere

En mastergrad i juss ved forskerlinjen ved Det juridiske fakultet gir gode kvalifikasjoner som er etterspurt innen forskning, samt ved andre yrkesveier som advokat, politijurist eller dommer.

Studentene ved Forskerlinjen blir dyktige til å jobbe selvstendig og systematisk; egenskaper som er nyttig i arbeidet med juridiske utredninger og større evalueringer. 

– For mange studenter vil Forskerlinjen være en døråpner til en god karriere, sier professor Ragna Aarli, prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet.

Interessert i å søke? 

Mer informasjon om forskerlinjen, opptakskrav og om hvordan du går frem for å søke, finner du på Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet.