Hjem
Det juridiske fakultet
Seminar

Nordiske formuerettsdager

Formuerettsdagene er et høydepunkt annethvert år for det nordiske juristfellesskapet. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen inviterer til nordiske formuerettsdager 27–29 april 2022.

Hovedinnhold

Om arrangementet

Bergen – vakkert beliggende i det sørvestlige Norge, omkranset av fjell og fjorder – viser seg da fra sin beste side, med våren som farger byen grønn. Formueretten har en dyp og langvarig fellesnordisk tradisjon. Formuerettsdagene bygger på denne tradisjonen, men ser også det nordiske i relieff til den europeiske og globale rettsutviklingen. Formuerettsdagene 2021 vil finne sted på jusbygget ved Universitetet i Bergen, midt i byen med sin tusenårige historie.

Nordiske formuerettsdager – Bergen 2022
Onsdag 27. april
1300
:    Stipendiater fremlegger prosjekter
Stipendiater som skriver formuerettslige avhandlinger på nordiske akademiske institusjoner, er velkommen til å presentere prosjektet. Bruk denne muligheten til å legge frem avhandlingsarbeidet for et sakkyndig nordisk publikum. Interesserte tar kontakt med giertsen@uib.no.

Åpningsforedrag

Professor Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen: En formuerett for bærekraft – er det mulig?

Håkonshallen mottakelse Bergen kommune

Torsdag 28. april
Innlederne er oppsatt alfabetisk. Rekkefølgen mellom innlederne og emner og taletid for den enkelte, fastsettes av ordstyrerne og innlederne i fellesskap. Viktig å få frem det fellesnordiske, men også nyanser mellom landene, og se linjer til eventuell (standard) avtalepraksis, EU-retten, CISG, større europeiske rettssystemer, nyanser mellom kommersielle avtaler og forbrukeravtaler. Fordeling av tid på innledninger og spørsmål/debatt: 50/50.

09001230: Force majeure i koronaens skygge
Ordstyrer: Professor Hilde Hauge, Universitetet i Bergen
Lektor Sylvie Cécile Cavaleri, Københavns Universitet
Justitieråd Johnny Herre, Högsta domstolen, Stockholm 
Professor Ola Mestad, Universitetet i Oslo 
Professor Björn Sandvik, Åbo Akademi, Universitetet i Åbo 
Advokat Amund Bjøranger Tørum, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo 

13301500: Restitusjonskrav – En samlebetegnelse eller én lære?
Ordstyrer: Professor Petra Marianne Sund-Norrgård, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Professor Torsten Iversen, Aarhus Universitet 
Professor Claes Martinson, Göteborgs universitet 
Lektor Marianne M. Rødvei Aagaard, Stockholms universitet  

15301700: Immaterialrettsavtaler
Ordstyrer: Førsteamanuensis Torger Kielland, Universitetet i Bergen
Professor Jens Schovsbo, Københavns Universitet 
Lektor Valgerður Sólnes, Háskóli Íslands, Reykjavik 
Professor Inger Berg Ørstavik, Universitetet i Oslo 

Fredag 29. april

09001030: Markedsføringsrettens befruktning av kontraktsretten
Særlig i lys av at direktivet om urimelig handelspraksis skal sanksjoneres kontraktsrettslig
Ordstyrer: Professor Tore Lunde, Universitetet i Bergen
Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholms Universitet   
Professor Caroline Heide-Jørgensen, Københavns Universitet  
Professor Marcus Norrgård, Helsingfors universitet  

10451230: Digital avtaleinngåelse
Ordstyrer: Universitetslektor Eva Lindell-Frantz, Lunds Universitet  
Professor Marte Eidsand Kjørven, Universitetet i Oslo
Professor Olli Norros, Helsingfors universitet    
Professor Ása Ólafsdóttir, Háskóli Íslands, Reykjavik 
Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet