Hjem
Det juridiske fakultet

Disputas: Marie Holm

Avhandlingens tittel

«Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta»

Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig elektronisk en uke før disputas. 

Opponenter

1. opponent: professor Anna Nylund, Universitetet i Tromsø
2. opponent: professor Torbjörn Andersson, Uppsala universitet

Leder av komiteen

Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Professor og dekan Karl Harald Søvig

 

Disputasen er åpen for alle interesserte.