Hjem
Det juridiske fakultet

Disputas: Øyvind Holst

Avhandlingens tittel

«Samfunnsvernets begrensninger – En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern»

Opponenter

1. opponent: professor Dan Frände, University of Helsinki
2. opponent: professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen

Øvrig medlem av komiteen

Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor og dekan Karl Harald Søvig

 

Disputasen er åpen for alle interesserte, og publikum kan delta i auditorium 2 eller i Zoom. Lenke til Zoom legges ut 29. oktober.

Alle som ønsker å delta i auditoriumet må melde seg på i skjemaet i menyen til høyre.