Hjem
Det juridiske fakultet
Utveksling fra Det juridiske fakultet

Internasjonal uke

Sank informasjon og få inspirasjon i løpet av internasjonal uke ved Det juridiske fakultet! På Internasjonal dag, hvert år i uke 3, får du treffe og bli bedre kjent med våre samarbeidsuniversiteter og utvekslingsdestinasjoner.

Internasjonal uke
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Hvert år i uke 3 arrangerer UiB og fakultetet Internasjonal uke, hvor du som jusstudent får sjansen til å bli inspirert og informert om mulighetene du har til å reise ut i masterprogrammet i rettsvitenskap.

Når i studiet kan du reise ut? Hvor kan du reise? Hvordan søker du? Vi hjelper deg!

Internasjonal uke består av informasjonsmøter om utveksling og om de andre valgmulighetene du har på 3. og på 5. studieår(vanligvis tirsdag i uke 3), og internasjonal dag med presentasjoner og stands fra samarbeidsuniversitet (vanligvis torsdag i uke 3). 

På internasjonal dag får Dragefjellet besøk av representanter fra mange av fakultetet sine samarbeidsuniversitet. De kommer hit for å presentere studietilbudet sitt og for svare på de mange spørsmålene du måtte ha. Du kan også møte tidligere og nåværende utvekslingsstudenter og høre om hvordan det er å være på utveksling.