Hjem
Det juridiske fakultet

Disputas : Kariann Olsen Salte

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Rettslige grenser for medisinsk og helsefaglig forskning på barn og myndige personer uten samtykkekompetanse"

Opponenter:

  1. professor Sigmund Simonsen, Høyskolen på Vestlandet
  2. lektor Eva Naur Jensen, Aarhus Universitet

Komiteen ble ledet av professor Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Prodekan og professor Anne Marie Frøseth

 

Publikum er velkommen til å følge prøveforelesningen via Zoom