Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKNING | RETTSSTAT

Setter retts­staten i fokus

Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.

Strafferett, Universitetet i Bergen.
Professor Ragna Aarli og professor Eirik Holmøyvik leder Forskergruppa for rettsstat ved UiB.
Foto/ill.:
UiB.

Hovedinnhold

Sammen med professorkollega Eirik Holmøyvik leder Ragna Aarli Forskergruppa for rettstat ved Universitetet i Bergen. Forskergruppen "forsker på kvaliteten, effektiviteten og legitimiteten til vernet om individ- og samfunnsinteresser i de forvaltnings-, domstols- og lovgivningsprosessene som bruker og skaper rett i rettsstaten." 

– Litt av ideen bak forskergruppen, som vi startet opp i 2018, er at vi vil drive juridisk grunnforskning. Altså utforske selve grunnlaget for å skape og bruke rett i moderne rettstater og dermed demokratier. Tanken er at vi skal se på de sentrale institusjonene – lovgiver, domstolene og forvaltningen – og vurdere kvaliteten, effektiviteten og legitimiteten til disse institusjonene, sier Aarli i et intervju med  Juristen, som har viet hele sin februarutgave til juridisk forskning.

Les hele intervjuet her.