Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKNING | EU-/EØS-RETT

– EØS-retten angår de fleste rettsområder

EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.

Christian Franklin, EU/EØS-rett.
– Generelt kan det virke som om EU-/EØS-kunnskapen blant norske jurister er noe generasjonsbestemt, sier Christian Franklin.

Hovedinnhold

Professor Christian Franklin leder, sammen med postdoktor Kristian Strømsnes, Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Forskergruppen består av 10-12 forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett.

– Vi møtes ukentlig til faglunsjer og sosialt samvær. Da forskergruppen ble etablert for vel ti år siden var vi en ganske liten gruppe som fokuserte på å være en ressurs for våre kollegaer ved fakultetet og UiB gjennom internseminarer. Men forskergruppen har fått en solid tilvekst de siste årene. I dag er virksomheten vår langt mer utadrettet, både nasjonalt og særlig internasjonalt, sier Christian Franklin til tidsskriftet Juristen, som har viet siste nummer til juridisk forskning. 

Les hele intervjuet her.