Hjem
Det juridiske fakultet
Disputas

Disputas : Egil Arne Standal

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Opplysningsplikt i barnevernssaker"

Opponenter:

  1. Professor emeritus Mons Oppedal, OsloMet - storbyuniversitetet
  2. Professor Pernilla Leviner, Stockholms universitet

Leder av komiteen

Professor Agnes Camilla Bernt

Disputasleder

Dekan, professor Karl Harald Søvig

Åpent for alle interesserte.