Hjem
Det juridiske fakultet
BARNEVERN | UTVALG

Gjennomgår barnevernstjenesten

Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet er medlem av et nytt statlig utvalg som skal undersøke barnevernstjenesten i Norge.

Karl Harald Søvig, utvalg barnevern
Karl Harald Søvig er medlem av det regjerningsutnevnte Utvalg for bedre kvalitet og rettsikkerhet i barnevernet.
Foto/ill.:
UiB/Colourbox

Hovedinnhold

Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), har mange års praktisk erfaring med, og forskning på barnevernssaker. Nylig ble han håndplukket til å delta i det regjerningsutnevnte Utvalg for bedre kvalitet og rettsikkerhet i barnevernet.

I løpet av 18 måneder skal utvalget gå det norske barnevernet nærmere i sømmene. Hensikten er å foreslå endringer som fører til bedre kvalitet og økt rettssikkerhet i barnevernstjenestene.

– Rettslig sett har det vært mest fokus på det som har kommet fra Strasbourg og de mange dommene som har kommet mot Norge i barnevernssaker. Men disse er enkeltsaker, som åpner for få rettslige spørsmål, og gir muligheter kun for enkelte korrigeringer, sier Søvig.

– Skal man få til en reform, så er det viktig å se på det som skjer på grunnplanet i det norske barnevernet, det vil si barnevernssakene i kommunene og i fylkesnemnda over tid, sier han.

Grøfter på begge sider

Utvalget består av13 personer og er sammensatt av akademikere, advokater, leger og representanter fra Aberia, Bufetat og statsforvalteren. Utvalget får også innspill fra både barn og foreldre som har hatt erfaring med barnevernet. 

– Det vi står ovenfor er noe av det mest drastiske en stat kan gjøre, å ta barna fra folk. Det skal man være litt ydmyke for. Det er klart det skjer feil også på dette feltet. sier Søvig. 

–  Men det er grøfter på begge sider av veien Det er selvfølgelig alvorlig å ta barn fra foreldre dersom det ikke er grunnlag for det. men det er også alvorlig å unnlate å gripe inn der hvor det er grunnlag for å gripe inn. Man må derfor arbeide for systemer som gjør minst mulig feil, understreker Søvig. 

Store forskjeller

Søvig sier at en av utfordringene med det norske barnevernet er at det er store regionale forskjeller i antallet barn som det offentlige tar omsorg for. Barna selv sier at det mest frustrerende er det store antallet voksenpersonene de møter, alt fra sakkyndige, barneversansatte og ikke minst antall fosterforeldre. 

– Forhåpentligvis får vi sett på de ulike utfordringene som finnes i barnevernet, og komme med gode løsningsforslag, sier Karl Harald Søvig. 

Utvalgets arbeid starter i mai 2021 og ledes av professor Marit Skivenes ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB. Det nye utvalget består i alt av 13 personer og har medlemmer som er professor, advokat, direktør og lege, samt representanter fra Aberia, Bufetat og Statsforvalteren.