Hjem
Det juridiske fakultet
KONKURRANSERETT

Gjendemsjø og Lunde gjenvalgt til Konkurranseklagenemnda

Like før påskeferien ble professor Tore Lunde og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø gjenvalgt til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager på vedtak fattet av Konkurransetilsynet.

Lunde og Gjendemsjø.
Konkurranseklagenemnda ble etablert etter et ønske om å sikre en politisk uavhengig klagesaksbehandling. Det innebærer at nemnda ikke kan instrueres i faglige spørsmål eller i enkeltsaker av departement eller regjering. Ronny Gjendemsjø (t.v.) og Tore Lunde ble nylig gjenvalgt til nemnda.

Hovedinnhold

Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, opprettet med hjemmel i konkurranseloven, og behandler klager på vedtak fattet av Konkurransetilsynet. Dette omfatter blant annet klager på vedtak om foretakssammenslutninger, vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på forbudene mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. 

– Vedtakene som behandles kan gjelde ganske store gebyrer som er ilagt foretakene. I Telenorsaken for eksempel, hadde Telenor blitt ilagt et gebyr på 788 millioner kroner, sier professor Tore Lunde, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

– Vi deltok begge i behandlingen av Telenor-saken, hvor vi konkludere ulikt om den omtvistede atferden ble rammet av forbudet, sier førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, ved samme fakultet, som ble gjenvalgt sammen med Lunde.

Store saker 

I tillegg til Telenorsaken har nemnda som ble opprettet i 2017 behandlet en rekke store saker. Lunde var med på å avgjøre nemdas første sak om forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, den såkalte El-Proffen-saken. 

Gjendemsjø er nå med på å behandle en klage på Konkurransetilsynets inngrep mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil. Dette er et selskap som tilbyr en online auksjonsplattform for privatpersoner som ønsker å selge bilen sin. 

– Dette vil bli nemndas første vedtak i en sak om inngrep mot en foretakssammenslutning, sier Gjendemsjø. 

Nytt varsel

En av de store sakene som de blir involvert i fremover er den såkalte alarm-saken, som har vært omtalt i media. Saken dreier seg som om påstått ulovlig samarbeid mellom de to store alarmselskapene Verisure og Sector Alarm

– Verisure har gjennom media varslet at de vil påklage Konkurransetilsynets vedtak om overtredelsesgebyr på 766 millioner kroner, sier Tore Lunde.