Hjem
Det juridiske fakultet
PUBLIKASJONER 2020

Kraftig økning i publiseringer i 2020

Stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll publiserte tre artikler i 2020. Han inngår dermed i en svært positiv publiseringstrend ved Det juridiske fakultet for koronaåret 2020.

Publiseringer 2020, Det juridiske fakultet.
Tarjei Røsvoll trekker frem forskerlinjens og senere forskergruppens fellesskap og nettverk, som en positiv faktor for produktivitet. 
Foto/ill.:
Colourbox/UiB.

Hovedinnhold

I alt produserte Det juridiske fakultet produserte 123 publiseringspoeng i 2020. Det er en kraftig økning fra 2019 med 98 poeng, og ligger på samme nivå som i toppåret 2016.

Stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll, ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, er en av forfatterne som har bidratt til å løfte publiseringsstatistikken i 2020, med hele tre oppførte publikasjoner i Cristin.

– Jeg omarbeidet masteroppgaven, som jeg skrev på Forskerlinjen og fikk den publisert som artikkel i Tidsskrift for rettsvitenskap. Samtidig ble jeg spurt om å skrive artikler for to andre tidsskrifter. Begge sammenfalt med interessefeltet jeg uansett tenkte jeg skulle jobbe med som stipendiat, sier Røsvoll.

– Det er imponerende at en ung forsker publiserer arbeidet sitt i et av rettsvitenskapens ledende tidsskrift i Norge allerede et halvt år etter studiet, sier prodekan for forskning Anne Marie Frøseth, ved Det juridiske fakultet. 

– Vi ser at erfaring med forskningsarbeid mot slutten av studiet gjør at flere publiserer artikler tidlig i karrieren.

Viktig med gode nettverk

Røsvoll trekker frem Forskerlinjens og senere Forskergruppe for forvaltningsretts fellesskap og nettverk, som en positiv faktor for produktivitet. 

– Forskerlinjen knyttet meg til andre personer som gjorde det mulig for meg å være produktiv. Uten de tilbakemeldingene jeg fikk, både i arbeidet med masteren og senere, hadde jeg neppe publisert noe som helst, påpeker Røsvoll. 

– Det samme gjelder for de andre artiklene, altså kontakten med forskergruppen og veilederen i gruppen, professor Bjørn Henning Østenstad. Jeg vil ikke si at det er jeg som er produktiv, men fagfellesskapet i bredere forstand. Meritteringen for publisering er problematisk, ettersom den ikke anerkjenner dette, påpeker han. 

Frøseth sier at det foregår et utstrakt samarbeid mellom forskere på fakultetet, og med forskere nasjonalt og internasjonalt, som ikke reflekteres i publiseringsindikatoren.

– Det produseres også en rekke publikasjoner, for eksempel rapporter til internasjonale konferanser, som gir betydelig større anerkjennelse for forskerne og forskergruppene i internasjonale nettverk enn det som reflekteres i kategoriseringene i Cristin, sier hun.

Flere publikasjoner på nivå 2

Ifølge NIFU lå antallet nivå 2-publiseringer fra fakultetet i gjennomsnitt på 30 prosent i perioden 2011-2019. I 2020 var andelen på 44, 7 prosent, noe som innebærer en kraftig økning fra 2019, med 8, 5 prosent.

– Det er spesielt nivå 2 publiseringene som trekker resultatene våre opp. Publikasjonspoengene tangerer resultatene i toppåret 2016, og det på tross av at vi for tiden har færre vitenskapelig ansatte, sier Anne Marie Frøseth. 

Økt internasjonal publisering

I tillegg til svært gode publiseringstall generelt, hadde fakultetet også en betydelig økning i publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap, hele 16 prosent i 2020, mot 6 prosent i 2019. Ifølge NIFU-rapporten lå gjennomsnittet på 4 prosent i perioden 2011-2019. 

Denne trenden gjenspeiles ved at 55 prosent av publikasjonene i 2020 var på engelsk mot 25 prosent i 2019.

– Flere av de internasjonale publikasjonene er et resultat av et langvarig internasjonalt samarbeid, sier Frøseth. 

Hun viser til at resultatene blant annet er et resultat av antologier som er publisert på anerkjente internasjonale forlag. 

– Det er viktig at forskerne våre bidrar til og tar ledelsen i denne typen forskningssamarbeid. 

– Det lagt ned et betydelig faglig og redaksjonelt arbeid i disse utgivelsene som ikke blir tilstrekkelig anerkjent i publiseringsindikatoren, sier Anne Marie Frøseth.

Tilknyttet innhold